rozhodnutí soudu

Vydržení vlastnického práva k nemovité věci contra tabulas
Stavba, dům

Vydržení vlastnického práva k nemovité věci contra tabulas

Soukromoprávní institut vydržení bývá mnohdy popisován jako nástroj ke zhojení situace, kdy osoba odlišná od vlastníka drží a v dobré víře pečuje o cizí věc (resp. právo k ní), přičemž uplynutím stanovené doby a splněním dalších zákonných předpokladů se stane jejím vlastníkem, a to na úkor dosavadního vlastníka.

Dítě jako svědek domácího násilí – část 3: trestněprávní odpovědnost pachatelů

Dítě jako svědek domácího násilí – část 3: trestněprávní odpovědnost pachatelů

Tímto navazuji v rámci série na své předchozí články, Dítě jako svědek domácího násilí – část 1. a Dítě jako svědek domácího násilí – část 2., Role OSPOD při ochraně dětí. Tento článek ve věnuje posouzení této problematiky z hlediska trestního práva, přičemž cílem je zodpovědět otázku, zda tyto ve těchto případech jedná o trestný čin vůči dítěti.

Lesy ČR podcenily kůrovcovou kalamitu na Moravě, správní soud potvrdil pokutu

Lesy ČR podcenily kůrovcovou kalamitu na Moravě, správní soud potvrdil pokutu

Brno/Hradec Králové 4. prosince (ČTK) - Lesy České republiky v roce 2017 podcenily kůrovcovou kalamitu na severní Moravě. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost státního podniku proti pokutě 3,5 milionu korun, kterou mu uložila Česká inspekce životního prostředí právě za nedůsledný zásah proti kůrovci.

ČTK
Rubopisování kmenového listu na základě plné moci
Definice cenného papíru

Rubopisování kmenového listu na základě plné moci

Tento článek přináší krátké zamyšlení nad otázkou rubopisace kmenového listu na základě plné moci vystavené společníkem společnosti s ručením omezeným. V praxi totiž může nastat situace, kdy společník společnosti udělí zmocněnci generální plnou moc k výkonu veškerých práv společníka a zmocněnec následně na základě této plné moci provede rupobisaci kmenového listu na třetí osobu.

Kolektiv autorů