dozorčí rada

ČlánkyObchodní právoMgr. David NeveselýMgr. Ondřej Florián16.12.2018

Participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností je povinná již od ledna 2019!

Dne 14. 1. 2017, jak jsme již dříve avizovali, vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) znovu zavádějící tzv. kodeterminaci, neboli povinnou participaci zaměstnanců v orgánech obchodních společností, které mají nad 500 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru.
ČlánkyObchodní právoJUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M. MPA.06.11.2018

Obchodní korporace II: Oprávnění dozorčí rady akciové společnosti nahlížet do dokladů a záznamů společnosti

Zákonná úprava působnosti dozorčí rady je obsažená v ustanoveních §§ 446-455 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“ a vymezuje působnost dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu tak, že dozorčí rada je zřízena (zejména) ke kontrolní činnosti.
AktualityČTK11.09.2018

Způsob volby členů správních a dozorčích rad pojišťoven se změní

Brno 11. září (ČTK) - Způsob volby členů správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven se musí změnit. Ústavní soud (ÚS) zrušil část zákona o resortních, oborových a podnikových zdravotních pojišťovnách a celou související vyhlášku. Svůj zásah časově odložil přibližně o rok. Norma i vyhláška tak zůstane v aktuálním změní v platnosti do 30. září 2019. Zákonodárci tím dostali prostor ke schválení změn. Ministerstvo zdravotnictví chce novelu zpracovat do konce roku.
ČlánkyObchodní právoMgr. Iveta Klimešová, LL.M.16.04.2018

Rizika plynoucí z práva zaměstnanců akciové společnosti volit členy dozorčí rady

První novela zákona o obchodních korporacích zavedla volbu jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci v případě, má-li akciová společnost v pracovním poměru více než 500 zaměstnanců s tím, že počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. Dle novely jsou společnosti povinny uvést stanovy a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do dvou let ode dne nabytí účinnosti, tedy do 14. ledna 2019.
ČlánkyObchodní právoDavid Němeček01.12.2016

Rozmanitost dozorčích rad - I. část

Problematika obsazování dozorčích rad akciových společností je záležitostí, která se řeší mnoho let a na mnoha úrovních. Nejvíce diskutovaným tématem je v tomto směru bezesporu vyváženost z pohledu pohlaví, kdy muži v dozorčích radách napříč celou Evropou mají drtivou převahu. Evropská unie i samotné členské státy postupně do svých právních řádů přijímají pravidla, která mají tento problém vyřešit. Mimo to se však s rozmanitostí v dozorčích radách pojí i národnostní diverzifikace či věková limitace členů těchto orgánů.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři