pacient

ČlánkyOstatníJUDr. Mgr. Martin Šolcdoc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.31.03.2020

Nouzový stav: omezuje Ministerstvo zdravotnictví práva pacientů?

Dne 19. března tohoto roku vyšel v Advokátním deníku a dne 25. března byl publikován rovněž na Právním prostoru článek Ondřeje Dostála o právech pacientů v době nouzového stavu za epidemie onemocněním COVID-19. Konkrétně je v článku hodnocena situace po vydání Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16. března 2020 o omezení plánované nemocniční péče (dále jen „Opatření“).
ČlánkyOstatníJUDr. Ondřej Dostál24.03.2020

Práva pacientů v nouzovém stavu: Nemám COVID, potřebuji péči

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, kterým se od 17. března 2020 omezuje plánovaná péče v nemocnicích, kvůli uvolnění kapacit pro COVID-19. Zdravotnictví ale slouží i pacientům s jinými nemocemi, úrazy a stavy, které mohou být mnohem nebezpečnější, než je COVID-19, zejména pokud by pacienti neměli přístup ke včasné léčbě. Ztrácejí nyní právo se léčit?
ČlánkyOstatníJUDr. Katarína Ševcová, Ph.D.06.02.2020

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacienta v kolektívnom meradle

Špecifikom právnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je účasť značného počtu osôb, ktoré sa podieľajú na jej poskytovaní. Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti zodpovedá celý rad osôb, pričom každá z nich zodpovedá predovšetkým za svoju vlastnú čiastkovú aktivitu, ktorú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Adam Doležal, LL.M.22.01.2020

Informovaný souhlas u osob se sníženou schopností rozhodování

Tento článek se zabývá problematikou kompetence tzv. vulnerabilních osob a možnosti učinit validní informovaný souhlas. V článku je řešena nejprve teorie kompetence, která je vnímaná jako kompetence k plnění určitého úkolu (task oriented competence). Následně je rozebírána přímo kompetence pacienta k udělení informovanému souhlasu.
ČlánkyOstatníJUDr. Katarína Ševcová, Ph.D.21.11.2019

Dodržiavanie liečebného režimu v právnom poriadku Slovenskej republiky

Zákon o zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky (z. č. 576/ 2004 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len ZoZS ) v § 2 ods. 11 stručne definuje pojem liečebný režim.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři