sport

ČlánkyObčanské právoTrestní právoProcesní právoMilan Gašparík05.01.2020

Sportovní pravidla a jejich vliv na rozhodování soudů

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS ČR“) svým usnesením ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 6 Tdo 425/2019, odmítl dovolání obviněného horolezce, který byl soudy nižších instancí uznán vinným z přečinu těžkého ublížení na zdraví dle ust. § 147 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, když při slaňování poškozeného řádně nezajistil slaňovací lano, čímž došlo k pádu poškozeného z výšky přibližně 10 metrů. V důsledku pádu poškozený utrpěl vícečetné zlomeniny.
ČlánkyOstatníMgr. Petr Řezníček01.07.2019

Návrh novely zákona o podpoře sportu

Ode dne účinnosti poslední významnější novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) uběhlo něco málo přes dva roky a zdá se, že by se sportovní prostředí opět mohlo dočkat změn, a to změn významného rázu. V Parlamentu ČR totiž byl projednán návrh novely Zákona, prostřednictvím kterého by mělo dojít k optimalizaci institucializovaného zabezpečení vládních záměrů v rámci podpory sportovního odvětví.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoJUDr. Jan Exner26.05.2019

Sportovní národnost ve světle práva Evropské unie

Tento článek hodnotí jev označovaný jako sportovní národnost z pohledu práva Evropské unie. Jeho cílem je posoudit soulad pravidel mezinárodních sportovních organizací upravujících příslušnost sportovců k národním týmům s konkrétními ustanoveními unijního práva. Jedná se především o ta ustanovení, která rozvíjejí zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti v oblastech vnitřního trhu a hospodářské soutěže.
ČlánkyProcesní právoMezinárodní a evropské právoMgr. Markéta Haindlová, LL.M.09.05.2019

Právní pomoc u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS

Listina základních práv a svobod stanovuje ve svém článku 37 odstavci 2 právo každého na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Toto ustanovení slouží především na ochranu člověka, který v řízení před soudy a dalšími orgány nemá tak silné postavení a není právně vzdělaný.
AktualityČTK05.05.2019

Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury

Praha 3. května (ČTK) - Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Vznik nového úřadu by podle senátorů znamenal mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručil by lepší financování sportovních organizací. Výhrady měli i vůči navrhovanému vedení agentury. O agentuře bude znovu rozhodovat Sněmovna, která patrně veto Senátu přehlasuje.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři