trestani

AktualityČTK30.01.2018

Počet peněžitých trestů se v posledních dvou letech zdvojnásobil

Praha 30. ledna (ČTK) - Počet uložených peněžitých trestů se za poslední dva roky více než zdvojnásobil. Loni soudy tento druh sankce použily jako hlavní či vedlejší trest v 8065 případech, zatímco v roce 2015 bylo stejných rozhodnutí 3629. Vyplývá to ze statistik ministerstva spravedlnosti, o kterých dnes v Praze informovaly Nejvyšší soud (NS) a Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Obě instituce se četnost ukládání peněžitých trestů snažily prosazovat na odborných seminářích, totéž se bude nyní týkat alternativních způsobů uzavírání trestního řízení.
AktualityČTK27.11.2017

Ministerstvo odmítá požadavek na zpřísnění trestů za znásilnění

Praha 27. listopadu (ČTK) - Ministerstvo spravedlnosti odmítá požadavek organizace proFem na zpřísnění trestů za znásilnění a na sestavení návodu ohledně přístupu k obětem tohoto trestného činu při soudním řízení. Podle úřadu je současná právní úprava zcela dostatečná a nevyžaduje žádné legislativní změny. Na dotaz ČTK to uvedl Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva.
AktualityČTK23.11.2016

Justice má podle NS i podle žalobců více ukládat peněžité tresty

Brno 23. listopadu (ČTK) - České soudy by měly mnohem častěji udělovat peněžité tresty jako alternativu nebo doplňující sankci k odnětí svobody. Ke změně dosavadní praxe dnes vyzval Nejvyšší soud (NS) společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím (NSZ). V letech 2014 a 2015 tvořily výhradně peněžité tresty jen zhruba čtyři procenta všech ukládaných trestů, většinou jako následek dopravních deliktů. U finanční kriminality a korupce je jich méně, vyplývá z dnes zveřejněné statistiky.
ČlánkyTrestní právoSprávní právoJUDr. Jakub Matocha13.10.2016

Vyhoštění a vysokoškolské studium

V současné době se stále aktuálnějšími stávají otázky týkající se cizinců, přičemž zvláštní kategorii pak představují otázky ohledně jejich možného vyhoštění. Tyto lze z České republiky vyhostit prostřednictvím institutů správního i trestního práva, přičemž právní předpisy obou těchto odvětví odlišně definují překážky, pro které cizince vyhostit nelze. S ohledem na značné množství cizinců studujících v České republice se logicky nabízí otázka, jaký je význam vysokoškolského studia při ukládání vyhoštění ve správním a trestním řízení. Tedy, zda může být vysokoškolské studium v České republice posouzeno jako překážka vyhoštění, a pokud ano, lze tento závěr aplikovat pro trestní i správní řízení?
JudikaturaTrestní právoJUDr. Libor Vávra03.06.2015

Zásada přiměřenosti

Výše a druh trestního opatření je přiměřené, pokud bere na zřetel i skutečnost, že souzené trestné činnosti se obžalovaný dopustil ve věku, kdy na něj lze nahlížet stále jako na osobu nezralou, jejíž mravní a rozumový vývoj nebyl ještě zdaleka ukončen a pro kterou je charakteristické, že předem nedomýšlí důsledky svého selhání, jímž zpravidla spáchání trestné činnosti je. Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2014, sp. zn. 67 Tmo 30/2014
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři