zdravotní služby

ČlánkyPracovní právoJUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)12.11.2020

Pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky a co dál?

Pracovnělékařské služby jsou jedním ze základních stavebních kamenů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zdraví při práci je obecně pojímáno jako nejvyšší stupeň tělesné, duševní a sociální pohody zaměstnanců[1], kterých jsou v České republice 4 miliony[2]. Zhruba 10 % z nich přitom pracuje ve významně rizikovém pracovním prostředí.[3]
ČlánkyOstatníObčanské právoSprávní právoJUDr. Ondřej Drachovský11.11.2020

Výběr nejkurióznějších judikatorních příběhů poslední doby – část II.

Civilní soudní řízení je zahájeno dnem, kdy soudu dojde návrh na jeho zahájení (§ 82 odst. 1 o. s. ř.). Toto pravidlo má několik konsekvencí. Jednou z nich je povinnost soudu vypořádat se zákonem stanoveným způsobem s každým takovým návrhem, byť je sebevíce absurdní. Civilní soudy se tedy musí zabývat všemi žalobami, které jim napadnou.
JudikaturaMezinárodní a evropské právoSoudní dvůr Evropské unie08.10.2020

Volný pohyb zdravotních služeb

Zásada volného pohybu služeb a směrnice o přeshraniční zdravotní péči brání vnitrostátní právní úpravě, která v případě absence předchozího povolení vylučuje náhradu nákladů spojených s neodkladným zákrokem, který podstoupila pojištěná osoba s bydlištěm v jednom členském státě v jiném členském státě
ČlánkyOstatníJUDr. Mgr. Martin Šolcdoc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.31.03.2020

Nouzový stav: omezuje Ministerstvo zdravotnictví práva pacientů?

Dne 19. března tohoto roku vyšel v Advokátním deníku a dne 25. března byl publikován rovněž na Právním prostoru článek Ondřeje Dostála o právech pacientů v době nouzového stavu za epidemie onemocněním COVID-19. Konkrétně je v článku hodnocena situace po vydání Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16. března 2020 o omezení plánované nemocniční péče (dále jen „Opatření“).
ČlánkyObčanské právoMgr. Kateřina Vášová21.01.2020

Zjišťování příčinné souvislosti při postupu non lege artis

Za tzv. postup lege artis se dle ust. § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZoZS“) považuje poskytování zdravotních služeb dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
ČlánkyOstatníObčanské právoMgr. Hana Šerá22.09.2019

Informovaný souhlas pacienta jako podmínka poskytnutí lékařské péče

Vztah mezi pacientem a lékařem můžeme vnímat jako specifický vztah, který se vyznačuje informačním deficitem na obou stranách, v důsledku čehož můžeme daný vztah vnímat jako nerovný. Každá ze stran má totiž znalosti o podstatných skutečnostech, o nichž druhá strana neví.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři