Cenový věstník asi bude vycházet jen v elektronické podobě

Praha 4. listopadu (ČTK) - Cenový věstník už asi nebude zveřejňován v papírové podobě, ale pouze elektronicky. Počítá s tím novela zákona o cenách, která je ve Sněmovně po dnešním druhém čtení před závěrečným schvalováním. Počet předplatitelů věstníku klesá, stát změnou ušetří.

Česká tisková kancelář
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia

Cenový věstník s rozhodnutími ministerstva financí a Celního úřadu pro Středočeský kraj nyní tiskne externí tiskárna a distribuuje firma SEVT. Počet předplatitelů se snížil podle důvodové zprávy za poslední čtyři roky z 1520 na 730, klesá i počet dalších zájemců.

"Tisk a distribuce se ukazují jako zbytečně náročné a zatěžující státní rozpočet," uvádí materiál. Náklady činí asi 1,3 milionu korun ročně. Věstník přitom publikuje ministerstvo souběžně na svém webu.

Sdělení o cenových rozhodnutích budou podle předlohy nadále vyhlašována ve sbírce zákonů. Samotný věstník bude na portálu veřejné správy. Ministerstvo financí bude schraňovat deset let písemný výtisk každého rozhodnutí, aby se mohl ověřit jeho soulad s údaji na internetu.

Cenový věstník obsahuje především rozhodnutí, kterými ministerstvo zařazuje jednotlivé druhy zboží a služeb do seznamu zboží s regulovanými cenami. Dále obsahuje například úplné znění cenových a oceňovacích předpisů včetně jejich komentářů, přehledy kontrol o pravomocných rozhodnutích o uložených pokutách za porušení cenových předpisů, obecně závazné vyhlášky obcí o vydání cenových map stavebních pozemků nebo opatření ministerstva ohledně cenové problematiky v oblasti účetnictví, přímých a nepřímých daní, majetkových daní, státního rozpočtu a kapitálového trhu.

Novela rovněž reaguje na přijetí nového zákona o kontrole, který vyžaduje, aby pracovník dokládal oprávnění k prověrce písemným pověřením k provedení kontroly nebo předložením průkazu. Dosavadní znění zákona o cenách ustanovení upravující průkazy neobsahovalo a kontroloři museli mít jednorázové pověření.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články