Jednotné povolovací řízení je jedinou cestou k funkční změně systému povolování staveb

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) chápe nutnost přijetí návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jež dnes schválila vláda, nicméně trvá na tom, že v daném zákoně je nutné provést zásadní procesní změny.

Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia

HK ČR dlouhodobě deklaruje svojí pozici k novelizaci zákona EIA a svou představu cílů, kterých by legislativa v oblasti povolování staveb měla dosáhnout. Jde nám především o maximální zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů v oblasti povolování staveb, což představuje zavedení jednotného správního řízení a jednoho správního povolení. Jednotné povolovací řízení by integrovalo všechna potřebná řízení (EIA, územní řízení, stavební řízení, řízení o integrovaném povolení, řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a další řízení dle složkových zákonů) a výsledkem by bylo jedno povolení k realizaci.

Potřeba vzniku jednotného povolovacího řízení je jedinou cestou, jak dosáhnout skutečně plnohodnotné a funkční změny celého systému. Tento koncept se již osvědčil v zahraničí a proto je třeba diskuzi a přípravu směřovat ke sjednocení konkrétních představ jednotlivých zainteresovaných subjektů a resortů, přičemž věcná a korektní komunikace významným způsobem přispěje k tomu, aby se termín účinnosti od 1. 1. 2016, stal termínem reálným.

Schválením zákona EIA dnes sice vláda zajistila zastavení infrigementu a odvrácení rizika sankcí, nicméně při pohledu do budoucna považujeme za nezbytnou změnu povolovacího řízení, která by zajistila stabilitu a podporu dalšího růstu české ekonomiky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články