Ministryně spravedlnosti jednala s předsedy krajských a vyšších soudů o dopadech nové legislativy na soudní soustavu

Ministryně spravedlnosti Helena Válková se dnes sešla s předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů. Tématem společného jednání byl zejména aktuální stav legislativních prací Ministerstva spravedlnosti, dopad rekodifikace soukromého práva na rozhodovací praxi soudů a problematika opakovaného jmenování soudních funkcionářů.

Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock

Ministryně spravedlnosti vyzvala předsedy soudů k průběžnému zasílání podnětů k novelizaci nového občanského zákoníku a k podpoře alternativních trestů napomáhajících ke snižování recidivy.

Velmi si vážíme vašich podnětů. Řada oblastí nejenom v legislativě má ne vždy jednoznačné řešení, a proto se bez vaší zpětné vazby neobejdeme,“ uvedla během jednání ministryně Válková a na odpoledním tiskovém brífinku doplnila, že oproti předchozí praxi budou porady s předsedy soudů probíhat častěji. Tento přístup ocenili i vrcholní představitelé soudů: „Jsem rád, že ministerstvo a paní ministryně pochopila, že jakékoliv změny v justici nelze dělat bez justice. Ta dnešní porada byla velmi věcná, velmi konkrétní,“ řekl před novináři předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Z připravovaných opatření se projednával např. návrh na zavedení automatického generátoru přidělování věcí na soudy, který by mohl eliminovat riziko, že konkrétní věc bude cíleně putovat k určitému soudci. Ministerstvo chce tento systém otestovat v pilotním projektu na vybraném soudu, nicméně s vrcholnými představiteli soudní soustavy bude diskutovat legislativní a technická řešení.

Jednání vrcholných představitelů justice se dotklo rovněž činnosti rejstříkových soudů, do jejichž agendy budou spadat i případy právnických osob, které do konce června nestihnou přizpůsobit své zakladatelské dokumenty novému zákonu o obchodních korporacích. Podle předsedů soudů se nemusí zainteresované subjekty obávat, že by od začátku července soudy proti nim uplatňovaly nejpřísnější restrikci, nicméně je potřeba, aby společnosti respektovaly zákonná ustanovení a daly veškeré náležitosti po případné výzvě do pořádku.  

U tématu jmenování soudních funkcionářů se vedení ministerstva shodlo s předsedy soudů na nutnosti novelizace zákona o soudech a soudcích, protože Ústavní soud již dříve vydal nález, dle nějž nemůže být soudní funkcionář opakovaně jmenován do své funkce. Úprava zákona by v souladu s tímto nálezem měla eliminovat nebezpečí vzniku nežádoucích personálních vazeb a zajistit výběr vhodných kandidátů na místa předsedů a místopředsedů soudů.    

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články