Návrh nového trestního řádu má po dnešku jasnější kontury

Na Ministerstvu spravedlnosti se dnes uskutečnilo důležité jednání Komise pro nový trestní řád. Poradní orgán ministryně spravedlnosti v čele s prof. Pavlem Šámalem projednal základní východiska a zásady, na nichž by měl být nový procesní kodex postaven.

Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet
Foto: Fotolia

Zákon počítá s přesunutím těžiště trestního řízení z přípravné fáze do hlavního líčení, s posílením procesní odpovědnosti státních zástupců i s výrazným zlepšením postavení poškozených. Materiál, který dnes komise schválila, svým charakterem a rozsahem odpovídá věcnému záměru zákona, a ministryně spravedlnosti jej předloží vládě k projednání.       

Jsem ráda, že po poměrně bouřlivých začátcích a debatách se podařilo dosáhnout konsenzu, který byl dnes završen projednáním a schválením východisek a základních zásad s malými připomínkami, které samozřejmě budou zapracovány,“ uvedla po jednání komise ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Ministryně Válková vidí pozitivní dopady nového kodexu zejména u těch řízení, kde v současné době trvá trestní stíhání neúměrně dlouho a mnohdy i končí jeho zastavením, resp. zproštěním obžaloby. Ke zrychlení a zkvalitnění průběhu řízení by mělo napomoci nové vymezení vztahu mezi přípravným řízením a hlavním líčením. „Nejlépe se práva obviněného i poškozeného uplatňují v rámci hlavního líčení před soudem. Tam musí být těžiště trestního procesu. Přípravné řízení má zajišťovat důkazy pro to, aby státní zástupce obžalobu před soudem obhájil,“ popsal jednu ze schválených zásad připravovaného zákona předseda komise Pavel Šámal.

S výše uvedeným souvisí větší důraz, který by měla nová právní úprava klást na odpovědnost státních zástupců. Ti by měli vystupovat po celou dobu trvání trestního procesu aktivně, protože na rozdíl od soudců mohou i v průběhu hlavního líčení např. hledat a přinášet nové důkazy. Ministryně Válková i profesor Šámal v této souvislosti ocenili stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství, jež zvýšené nároky na odpovědnost státních zástupců v rámci nového trestního řádu podporuje.              

Ministryně spravedlnosti považuje rovněž za klíčové, že nový zákon zlepší postavení poškozených: „Chceme například, aby výtěžky z majetkových trestů bylo možné využít na uspokojení poškozených zřízením fondu pro uspokojování takových nároků. Přivítají to nejenom poškození, ale myslím si, že i občané obecně, protože důležitý je pocit, že pokud se stane někomu bezpráví, tak orgány činné v trestním řízení zajistí nejenom odsouzení a výkon trestu, ale zároveň i kompenzaci újmy způsobené spáchaným zločinem,“ konstatovala během dnešního tiskového brífinku ministryně Válková.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články