Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a náhrady nákladů řízení.

Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku
Foto: Fotolia

Oblast společného jmění manželů

Manželovi povinného zůstane na účtu k dispozici vždy jedna polovina částky, která na účtu byla v okamžiku, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuční příkaz. Pokud na účtu manžela povinného nebudou žádné peněžní prostředky, které před uložením na účet byly ve společném jmění manželů, bude výkon rozhodnutí zastaven.

Novela se tímto opatřením na straně jedné snaží ochránit věřitele, jejichž zájmy by mohly být poškozeny, pokud by nebylo vůbec možné postihnout peněžní prostředky na účtu manžela, na straně druhé však myslí i na ochranu manžela dlužníka, který si ani nemusí být vědom existence titulu pro výkon rozhodnutí a při zablokování účtu může např. ztratit schopnost splácet své úvěry apod.

Návrh dále mění postup soudu nebo soudního exekutora při výkonu rozhodnutí (exekuci) vedeném na společné jmění manželů. Nově musí zohledňovat stav, kdy zákonný rozsah společného jmění manželů byl zúžen nebo jinak změněn smlouvou nebo rozhodnutím soudu evidovaným v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným nově od 1. 1. 2014 Notářskou komorou České republiky.

V současné době se k takovým smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Je-li dnes výkonem rozhodnutí (exekucí) postižen majetek, který do společného jmění po jeho zúžení nepatří, musí manžel (manželka) dlužníka podat vylučovací žalobu k soudu, který o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí (exekuce) rozhodne.

Oblast náhrady nákladů řízení

Podle navrhované úpravy by měl mít účastník sporného soudního řízení a exekučního řízení, který v něm nebyl zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem, právo na přiznání náhrady hotových výdajů v paušální výši; a to v případě, že nedoloží výši svých hotových výdajů nebo svého jiného zástupce. Paušální náhrada hotových výdajů bude upravena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti.

Účastník nezastoupený advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem by měl ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši nepřesahující 50 000 Kč, právo na přiznání paušální náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč. V ostatních případech pak ve výši 900 Kč. V exekučním řízení by se pak tyto sazby snižovaly na polovinu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články