Soud zrušil opatření zavádějící povinnost nosit venku roušky

Městský soud v Praze v dnešním rozsudku přezkoumal k návrhu celkem 4 navrhovatelů (poté, co připustil změny původních návrhů, jimiž navrhovatelé původně brojili proti jinému opatření týkajícímu se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, jež bylo v mezidobí zrušeno) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále též „ministerstvo“) ze dne 19. 10. 2020, jímž ministerstvo s účinností od 21. 10. 2020 nově zakázalo pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest nejen ve vnitřních prostorech staveb, ale kromě jiného i na ostatních veřejně přístupných místech v intravilánech obcí.

Soud provedl ústavně konformní výklad ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví, podle něhož bylo mimořádné opatření vydáno. Na jeho podkladě přitom neshledal důvodnými námitky zpochybňující pravomoc a věcnou působnost ministerstva uložit v režimu předmětného ustanovení k řízení rizik souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Rovněž vyložil důvody, pro které uzavřel, že tato pravomoc ministerstva není dotčena ani vyhlášením nouzového stavu.

Důvodnými však soud shledal námitky brojící proti nedostatkům odůvodnění předmětného mimořádného opatření. Dospěl k závěru, že mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020 (vzdor opakovaným výhradám adresovaným soudem ministerstvu v dřívějších rozhodnutích) postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě nichž by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném rozsahu. Mimořádné opatření především zcela postrádá uvedení důvodů, pro které ministerstvo zpřísnilo dříve zavedená opatření a přistoupilo ke stanovení povinnosti nošení roušek i ve venkovních prostorech. Ministerstvo v mimořádném opatření ze dne 19. 10. 2020 jen reprodukuje a přebírá odůvodnění předchozích mimořádných opatření ukládajících povinnost použití roušek ve vnitřním prostoru; nepoukazuje na žádné podklady, na základě nichž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí. Odůvodnění předmětného mimořádného opatření rovněž postrádá identifikaci jakýchkoli konkrétních podkladů ve vztahu k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace, které ministerstvo při jeho vydání zohlednilo, stejně jako konkrétnější úvahy o přínosu roušek ve všech těchto oblastech. Odůvodnění konečně neobsahuje ani úvahy o tom, proč byly zvoleny právě ty (a ne jiné) v opatření kasuisticky uvedené výjimky. Popsané vady nejsou nedostatky ryze akademickými – brání totiž soudu náležitě posoudit jednotlivé námitky, zpochybňující proporcionalitu zvoleného řešení. 

Soud v žádném případě nezlehčuje hrozby spojené se šířením onemocnění COVID-19 a netvrdí, že přijatá opatření (zde v podobě nošení roušek ve stanoveném rozsahu) ve skutečnosti nejsou potřebná či přiměřená obecně nepochybně legitimnímu cíli spočívajícímu v boji se šířením nakažlivé nemoci (soud potřebnost či přiměřenost ministerstvem přijímaných opatření neposuzoval, jelikož mu v tom bránilo právě nedostatečné odůvodnění mimořádného opatření). 

Soud proto (při vědomí zásady zdrženlivosti reflektující nestandardní okolnosti) mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020 pro nepřezkoumatelnost zrušil, neboť je přesvědčen, že výjimečnost dané situace nemůže být nadále, s takovým časovým odstupem od vypuknutí epidemie, důvodem přezíravého postupu soudu k nedostatkům a pochybením, na která již soud ministerstvo dříve opakovaně upozornil.

Mimořádné opatření je zrušeno s účinností od 21. 11. 2020 – soud tedy poskytl ministerstvu dostatečný časový prostor, aby, shledá-li pro to dostatek důvodů, obdobné opatření opětovně přijalo a zohlednilo v něm všechny výtky zdejšího soudu. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v rozsahu stanoveném mimořádným opatřením ze dne 19. 10. 2020 proto trvá až do 21. 11. 2020.

Převzato z tiskové zprávy k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2020, sp. zn. 18 A 59/2020, rozsudek naleznete zde.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu