Vláda poslala do Sněmovny novelu o licencování autorských práv na webu

Praha 21. června (ČTK) - Upravit prostředí jednotného digitálního trhu, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory a mimo jiné snížit zisky internetových platforem na úkor tvůrců obsahu, se kterým pracují, a především přizpůsobit autorský zákon vývoji má novela autorského zákona.

Česká tisková kancelář
Licencování autorských práv na webu

Dnes její návrh schválila vláda, informoval ministr kultury Lubomír Zaorálek. Do tuzemského autorského práva zavádí dvě směrnice Evropské unie. Druhá z nich označovaná jako OnlineSatCab upravuje povinnosti vysílatelů poskytujících on-line vysílání nebo přenos vysílání. Návrh nyní posoudí Sněmovna.

"Je nutné modernizovat autorské právo v souvislosti s prudkým vývojem technologií, k dílům se lze dostávat roztodivným způsobem a je třeba chránit autory před takovými velkými provozovateli jako je google ," uvedl Zaorálek. Česko je podle něj nejspíš jednou z prvních zemí, které reaguje na nutnost transponovat směrnice.

Novela má také přizpůsobit úpravu některých výjimek z výlučných autorských práv digitálnímu prostředí a novým způsobům využívání obsahu ve výzkumu či vzdělávání, tedy třeba při distanční a on-line výuce a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

Novelu předložilo ministerstvo kultury a ostře sledovaná byla zejména příprava úpravy, která má přinutit internetové společnosti, aby médiím platily za využívání jejich obsahu. Firmy jako Google nebo Facebook podle novely musí získat od vydavatelů licence k využívání jejich článků. Směrnici digitální platformy kritizovaly s tím, že povede k omezení výsledků vyhledávání. Ministerstvo neuvedlo, o jak velký objem peněz, které by internetové firmy měly médiím platit, může v Česku jít.

Novela v tomto bodě ani nepočítá se stanovením sankcí za to, pokud by internetové společnosti médiím za užití jejich autorského obsahu neplatily, a tedy tak porušovaly autorský zákon. Nestanovuje se to jako správní delikt, ale pokud by někdo užíval produkty vydavatele a neplatil, platí na to obecně soukromoprávní úprava, žaloba a případná náhrada škody.

Novela navrhuje, že by peníze od internetových společností, mohl v Česku rozdělovat kolektivní správce. Během připomínkového řízení ale na takové variantě nepadla shoda. Proti zřízení kolektivního správce byl Svaz průmyslu a dopravy, protože počet provozovatelů on-line služeb, s nimiž budou vydavatelé uzavírat licenční smlouvy, je malý.

"Podle našeho názoru ale kolektivní správa bude v této oblasti přínosná, a to jednak pro vydavatele, kterým mimo jiné zlepší jejich vyjednávací pozici vůči velkým, často nadnárodním společnostem jako je Google nebo Facebook, tak i pro jejich smluvní protistrany, pro které bude jedním kontaktním místem pro uzavírání licenčních smluv s vydavateli, kterých je podstatně více," uvádí ministerstvo.

Navrhovaná úprava ale nevylučuje dobrovolnou kolektivní správu, kdy kolektivní správce disponuje oprávněním k výkonu práva na sdělování internetem a zastupuje ty nositele práv, kteří o to mají zájem a uzavřou s kolektivním správcem smlouvu o zastupování.

Novela navrhuje zavedení práva na odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a s tím spojenou valorizaci odměny pro autory za půjčování v knihovnách. Odhadovaný dopad na státní rozpočet bude ročně přibližně 68,5 milionu korun včetně DPH. Předpokládá se, že s poklesem absenčním výpůjček v knihovnách se bude částka snižovat. Sumu pokryje MK ze svého rozpočtu, nebude žádat jeho navýšení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu