Vláda schválila možné úpravy zákona o GIBS

Praha 14. září (ČTK) - Přesněji vymezit oprávnění Stálé komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) či harmonizovat podobu zákona o generální inspekci s předpisem o policii má za cíl novela, kterou dnes schválila vláda. Vyplývá to z výsledků jednání vlády zveřejněného na webu Strakovy akademie. Materiál předložený ministerstvem vnitra by měl také příslušníkům inspekce dát oprávnění provádět kontrolu na alkohol či jiné návykové látky u zaměstnanců policie, celní správy či vězeňské služby v době, kdy plní pracovní nebo služební úkoly. Inspekce by podle návrhu měla toto oprávnění využívat jen na základě konkrétních poznatků vůči jednotlivcům nebo skupinám osob, nikoliv namátkově.

ČTK Česká tisková kancelář

Vnitro novelu zdůvodňuje mimo jiné tím, že zákon o GIBS nebyl komplexněji novelizován od ledna 2012, kdy se stal účinným. "Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v některých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce," stojí v návrhu. Předpis má novela proto mimo jiné zpřesnit či harmonizovat se zákonem o policii.

Současnou úpravu kontroly GIBS označuje vnitro za vágní a obecnou. "Nejčastějším způsobem výkonu kontroly jsou totiž případy, kdy si osoba stěžuje u Stálé komise pro kontrolu GIBS, ačkoliv se jedná o stížnost, kterou už samotná inspekce vyhodnotila jako neopodstatněnou. Smyslem kontrolního orgánu ovšem nebylo vytvoření jakéhosi kvaziodvolacího orgánu, ale zajistit nezávislou a objektivní kontrolu inspekce," stojí v návrhu.

Oprávnění stálé komise by tak měla být přesněji vymezená. "Kontrolní komise je tak oprávněna požadovat od inspekce informace a podklady potřebné k provedení kontroly. Navrhuje se také, aby měla oprávnění seznamovat se s vnitřní strukturou inspekce, informacemi týkajícími se rozpočtové problematiky a souhrnnou informací o činnosti inspekce," navrhuje novela.

Návrh novely počítá i s vytvořením zákonného oprávnění příslušníka inspekce vstupovat v rámci plnění úkolů do všech služebních prostor bezpečnostních sborů, vůči kterým GIBS plní své zákonné povinnosti. "Opatření vychází z praktických zkušeností, které plynou ze spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory při plnění úkolů inspekce v konkrétních případech," uvádějí předkladatelé. Příslušníci inspekce by měli dostat také oprávnění provádět kontrolu na alkohol či jiné návykové látky.

Příslušník inspekce má být podle nového znění předpisu také oprávněn při plnění úkolů GIBS bez souhlasu uživatele vstoupit do obydlí, na pozemek či do jiného prostoru, kde je nutné provést určité úkony. Platí to v případě, kdy je vstup do obydlí nutný pro ochranu života nebo zdraví osob a věc nesnese odkladu. "Znění je s ohledem na působnost a úkoly GIBS užší než to, které je v zákoně o policii," dodává vnitro.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie ČR, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři