Změny v Intrastatu, o nichž byste měli vědět

Navýšení limitu pro povinnost vykazování v systému Intrastat či zpřesnění definice kurzu používaného pro přepočet cizí měny, to jsou jen některé změny, kterým je třeba věnovat pozornost.

JH
Accountant, bnt attorneys-at-law s. r. o.
Foto: Fotolia

Od 1. 1. 2019 došlo k četným změnám v Intrastatu, který funguje jako mezinárodní systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost zpracovávat tento výkaz mají osoby registrované nebo identifikované k DPH, které se označují jako zpravodajská jednotka. Vykazovat data pro Intrastat musí subjekty, které odeslaly zboží do jiného členského státu EU nebo jej přijaly ze členského státu EU.

Zásadní změnou, ke které došlo od 1. 1. 2019, je zvýšení limitu, jehož dosažením vzniká povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč na 12 mil. Kč za kalendářní rok.

Pokud zpravodajská jednotka za rok 2018 dosáhla limitu pro vykazování, což tedy je 8 mil. Kč, musí dle § 58 odst. 4 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon vykazovat údaje do Intrastatu do konce roku 2019. Jestliže zpravodajská jednotka nedosáhne limitu za rok 2019 ve výši 12 mil. Kč, poslední výkaz předaný příslušnému celnímu úřadu bude za prosinec 2019 a pokud v roce 2019 dosáhne 12 mil. Kč, má povinnost Intrastat vykazovat do konce roku 2020.

Pokud zpravodajská jednotka za rok 2018 nedosáhla limitu, nemá od referenčního období leden 2019 povinnost vykazovat údaje. Jestliže zpravodajská jednotka za rok 2019 dosáhne limitu 12 mil. Kč za kalendářní rok, má povinnost se registrovat k vykazování údajů u místně příslušného celního úřadu a také jej vykazovat do konce roku 2020.

Od 1. 1. 2019 dochází též ke změnám při vykazování operativního leasingu v závislosti na tom, zda dojde ke změně vlastnického práva či nikoliv.

Také došlo ke zpřesnění definice kurzu používaného pro přepočet cizí měny na koruny české. Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu EU nebo dodání zboží do jiného členského státu EU pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články