Nechcete platit za užívání cizí nemovitosti? Za squat nemusíte... Zdroj: Fotolia

Nechcete platit za užívání cizí nemovitosti? Za squat nemusíte...

Nejvyšší soud ČR rozhodl, že kdo bez dohody s vlastníkem obsadí nepronajatelnou nemovitost, nemá povinnost hradit vlastníkovi nemovitosti bezdůvodné obohacení.

Mgr. Tereza Chalupová

Mgr. Tereza Chalupová

advokátka, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Mgr. Tereza Chalupová

advokátka, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Podle obecné zásady občanského práva se nikdo nesmí bezdůvodně obohacovat na úkor jiného. Bezdůvodným obohacením je i majetkový prospěch získaný protiprávním užíváním cizí věci, tj. užíváním věci bez platné smlouvy nebo jiného právního titulu. Kdo se na úkor vlastníka takto obohatí, je povinen majetkový prospěch vlastníkovi nemovitosti vydat. Z každého pravidla ale existují výjimky. Takovou výjimku dovodil Nejvyšší soud ČR i v případě protiprávního užívání cizí nemovitosti.

Výše plnění za užívání věci bez právního důvodu se odvozuje od prospěchu, který získal obohacený uživatel. V případě nemovitosti vychází soudní praxe z toho, že majetkovým vyjádřením protiprávně získaného prospěchu uživatele je částka odpovídající nájemnému obvyklému v daném místě a čase za užívání obdobné nemovitosti, které by nájemce za obvyklých okolností byl povinen platit. Tato náhrada se tak poměřuje s obvyklou hladinou nájemného. Vždy je třeba přihlédnout ke konkrétním podmínkám dané nemovitosti.

Ne vždy je možné obvyklé nájemné stanovit - například proto, že srovnatelné nemovitosti nejsou pronajatelné a nemají uplatnění na trhu. Jde zejména o neudržované nemovitosti ve špatném stavebně technickém stavu. 

V těchto případech dospěl Nejvyšší soud České republiky opakovaně k rozhodnutí, že užíváním takové nemovitosti, byť bez právního důvodu, uživateli žádné bezdůvodné obohacení na úkor vlastníka nemovitosti nevzniká a uživatel není povinen vlastníkovi peněžitou náhradu platit.

Jedná se o velmi specifické případy, i tak se ale dá pochybovat, zda řešení, které zvolil Nejvyšší soud je správné a spravedlivé.

Zdroj: BNT journal

judikatura nejvyšší soud nemovitosti bezdůvodné obohacení

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho
Hodnotilo 23 čtenářů

Diskuze k článku 1 komentářů

Jiří Židů | 19.07.2019 11:57
Obsazení nemovitosti a jejím užíváním se tato stala pronajímatelnou

Nemovitost se přece stala pronajatelnou okamžikem, kdy ji někdo obsadil a užívá. Jestli soud nedokáže zjistit obvyklou cenu nájmu u obsazené nemovitosti to už je druhá věc.

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články