nemovitosti

Změny v právech a povinnostech vlastníka jednotky, které přinesla novela občanského zákoníku

Změny v právech a povinnostech vlastníka jednotky, které přinesla novela občanského zákoníku

V létě roku 2020 došlo k novelizaci občanského zákoníku, jejíž předmětem byla především úprava institutu bytového spoluvlastnictví (§ 1158 - 1222 OZ). Významně se novelizační práce dotkly práv a povinností vlastníka jednotky, kterým se budeme věnovat v následujícím textu.

Filip Kaplan
Časový test pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti v případě zajišťovacího převodu práva běží nanovo
Daňové osvobození při prodeji nemovitosti

Časový test pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti v případě zajišťovacího převodu práva běží nanovo

Dle uzavřeného Koordinačního výboru a platného znění zákona o daních z příjmů má zajišťovací převod práva vliv na běh lhůty pro osvobozeni příjmu z prodeje nemovité věci ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmu (ZDP).