nemovitosti

V případě existence vad při převzetí předmětu nájmu je možné od smlouvy o nájmu odstoupit
Nájem, byt, bydlení, klíč

V případě existence vad při převzetí předmětu nájmu je možné od smlouvy o nájmu odstoupit

Podle nedávného rozsudku Nejvyššího soudu je možné nepřevzít pronajímané nebytové prostory pro vady vylučující jejich řádné užívání a současně odstoupit od nájemní smlouvy. Občanský zákoník přitom počítá pouze s výpovědí jako jednoho z možného způsobu ukončení nájemní smlouvy.

Kdy a za jakých podmínek může zástavní právo zabránit sloučení stavby s pozemkem?
Stavba, dům

Kdy a za jakých podmínek může zástavní právo zabránit sloučení stavby s pozemkem?

Podle ustanovení § 3060 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) platí, že pokud zatěžuje věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se stavba součástí pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje. Co to ovšem znamená v praxi?