Nejlepší doba pro založení svěřenského fondu přichází. Populární forma správy a ochrany majetku láká stále více zájemců

Za necelých šest let od nabytí účinnosti občanského zákoníku, který do našeho právního systému svěřenské fondy nově přinesl, vzniklo v České republice téměř 2000 svěřenských fondů. Přitom počet nově vzniklých svěřenských fondů v posledních měsících a letech roste v řádu desítek až stovek procent.

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
advokát, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Counsel, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Svěřenské fondy vzniklé jen za poslední dva roky tvoří více než 80% celkového počtu všech svěřenských fondů. Vyplývá to z analýzy interních i veřejně dostupných dat, kterou zpracovala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, která se rodinným holdingům věnuje intenzivně od roku 2007.

Prudký růst popularity nejen u zakladatelů 

Z naší analýzy vyplývá, že hlavním důvodem tohoto strmého nárůstu v poslední době bylo spuštění tzv. evidence svěřenských fondů. Tato byla spuštěna 1. ledna 2018 a přinesla pro svěřenské fondy nově jakousi odlehčenou verzi obchodního rejstříku.

Nepotvrdily se tak obavy části veřejnosti, že veřejně dostupná evidence odláká případné zájemce o svěřenské fondy. Nenaplňují se tak ani předpovědi, že svěřenské fondy budou zakládány pro potřeby jakéhosi „odklonění“ majetku. Z analýzy svěřenských fondů, na jejichž založení jsme se podíleli, je zřejmé, že rodinný charakter svěřenských fondů jednoznačně dominuje. 

Částečná transparentnost a evidence zjevně zvýšila důvěru jak zakladatelů svěřenských fondů, tak například také bankovního sektoru. Ten je nyní k záměrům svých klientů zřizovat svěřenské fondy výrazně přístupnější než dříve a podle toho již upravil svůj přístup i své produkty. Obdobně se výrazně zjednodušila také komunikace se soudy a správními orgány. 

V neposlední řadě podle našeho názoru popularitě svěřenských fondů prospívá rovněž skutečnost, že se z daňového a účetního hlediska nejedná o složité instituty. Zakladatelé i správci se tak ani po založení svěřenského fondu nemusí obávat výraznějšího nárůstu daňové nebo administrativní náročnosti. 

Správci svěřenských fondů 

Z analýzy naší kanceláře dále vyplývá, že zhruba 70% svěřenských fondů spravuje pouze jeden správce. Přibližně v jedné čtvrtině svěřenských fondů jsou správci dva a u zbývajících 5% je správců více. Na trhu je tak zjevně větší poptávka po jednoduché a flexibilní správě majetku jediným člověkem, oproti možná bezpečnější, ale významně složitější správě více správci. Vyšší bezpečnost představuje varianta s jedním správcem, které lze docílit například zapracováním instrumentů, jako jsou například protektor, rodinná rada či administrátor svěřenského fondu. Ti neustále vidí správci tzv. pod prsty, a mohou tak kontrolovat jeho činnost.

Pro zajímavost stojí za zmínku, že přibližně 50% všech správců má trvalý pobyt v Praze. Více než 10% celkového počtu správců bydlí také v obvodech krajských soudů v Českých Budějovicích, Ostravě a Brně.

Kdo má o svěřenské fondy největší zájem? 

Ve více než 90% případů klientů naší advokátní kanceláře se jedná o vlastníky rodinných firem nebo investory do nemovitostí. Typickým záměrem klientů, jakožto zakladatelů svěřenských fondů, je efektivně ochránit tento majetek a současně jeho prostřednictvím finančně zajistit životní potřeby sebe i rodinných příslušníků či jiných blízkých osob. 

Jako další výhody svěřenských fondů vnímají klienti absenci dědického řízení k majetku vyčleněnému do svěřenského fondu po smrti zakladatele a možnost zakotvení tzv. šlechtického standardu. Ten oproti běžným právním mechanismům umožňuje, aby nedocházelo k rozdrobení majetku vloženého do svěřenského fondu a aby ze zisku z něj benefitovala i v dalších generacích pouze rodina zakladatele, kterou lze zcela jasně definovat předem. 

Nejlepší doba pro založení svěřenského fondu 

Svěřenský fond je samozřejmě možné za účasti zakladatele a správce založit kdykoliv. Z naší analýzy však vyplynula na první pohled překvapivá skutečnost, že závěr roku je zdaleka nejatraktivnějším obdobím pro vznik svěřenských fondů. Od roku 2014 vznikla téměř polovina svěřenských fondů v posledním čtvrtletí a bezmála 75% v druhé polovině roku.

I z našeho pohledu je závěr roku skutečně ideální pro předvánoční úklid starostí se správou privátního a rodinného majetku. Posezení u vánočního stolu s celou rodinou pak může být dobrou příležitostí k představení nové chytré struktury držby a ochrany rodinného majetku, jakou je právě svěřenský fond. A rovnou je možné i schválit investice a obchodní plán na rok 2020.

Podle našich zkušeností je průměrná doba vytvoření svěřenského fondu přibližně dva až čtyři měsíce od prvního kontaktu s klientem. Na založení Vašeho svěřenského fondu, se kterým vykročíte do nového roku 2020, je tak nejvyšší čas.

Hodnocení článku
75%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči - část III.
Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči

Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči - část III.

O možných škodách na zdraví vzniklých pacientům v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví, které pozastavilo poskytovatelům zdravotních služeb poskytování preventivní péče.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu