Další změna pravidel pro cestování v době nouzového stavu

Nová pravidla pro vstup na území ČR a vycestování týkající se zejména přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů, vstoupila v platnost 14. dubna 2020. Po necelých dvou týdnech, přesněji 27. dubna 2020, vstoupila v platnost další pravidla.

Stephan HeidenhainSenior Associate, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Na základě usnesení české vlády č. 443 z 23. dubna 2020 bylo předchozí usnesení č. 387 z 6. dubna 2020 zrušeno. (Detaily k němu naleznete v našem předchozím článku "Pravidla pro cestování pendlerů v době pandemie koronaviru".) Nová pravidla jsou důležitá pro pendlery, ale poskytují i několik nových možností ke zjednodušenému vstupu do a vycestování z České republiky českým občanům, občanům EU a občanům třetích zemí, pobývajícím v EU. Pravidla platí po dobu nouzového stavu, o jehož prodloužení do 17. května 2020 rozhodl parlament.

Test na koronavirus a elektronické oznámení vstupu do České republiky

Usnesení č. 443 je opět velmi složitě koncipované, obsahuje však jednu jednoznačnou novinku: v zásadě bude nyní při vstupu do České republiky požadován „test RT-PCR-CP na SARS-CoV 2 s negativním výsledkem“, který potvrdí, že vstupující osoba netrpí onemocněním Covid-19 (koronavirus). Test nesmí být starší než čtyři dny a cestující si jej musí obstarat na vlastní náklady (náklady v současné době činí až 300 eur). U testu je rozhodující datum vystavení, nikoliv datum odběru u testovaného, jednoznačně to však v bodě IV.1 usnesení není uvedeno. Nejasné je také to, v jaké podobě má být výsledek testu předložen. Zda stačí SMS nebo e-mail nebo, zda je třeba předložit doklad v originále s razítkem, případně s úředně ověřeným překladem do češtiny. V usnesení to bohužel není objasněno, Ministerstvo vnitra však na svých webových stránkách zveřejnilo vzor, který může lékař vyplnit v angličtině nebo v češtině. Zda je použití vzoru povinné, není jasné. Chybí také upozornění na to, kdy je u pozitivního testu opět možné přicestovat, např. pokud je testovaný již zdráv a již není nakažlivý.

Povinnost nahlásit předem elektronicky vstup do země českému ministerstvu zahraničí platí nadále (viz níže odkaz na formulář ke stažení na webových stránkách Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva vnitra ČR). Tento formulář musí být odeslán před přicestováním, cestující musí vyplnit jméno, příjmení, datum narození, adresu v České republice, hraniční přechod, na kterém překročí hranici, a e-mailovou adresu nebo kontaktní telefonní číslo. Po odeslání formuláře se objeví toto sdělení: „Thank you. In accordance with Government Resolution No. 387 of 6 April 2020 (!; poznámka autora), the provided information will be handed over to the Regional Public Health Offices and the Police of the Czech Republic. The provided personal data are stored and used by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic only for the aforementioned purposes and are deleted from the register after 30 days from the date of the citizen's return from abroad.“

Vycestování bez omezení, vstup do země s omezeními a s mnoha výjimkami

Vycestování cizinců a českých občanů z České republiky je v zásadě možné bez omezení. Cizincům z EU ve vycestování stejně nebylo možno bránit. Zůstala omezení v případě vstupu do země. Cizinci bez povolení k pobytu v zásadě do České republiky nemohou přicestovat, ledaže by pro ně platila výjimka. V případě uplatnění výjimky musí být rovněž předložen test na koronavirus. Cestující, kteří prokáží, že vstupují do země za účelem výkonu ekonomické činnosti, mohou přicestovat na 72 hodin [bod I.1 písm. i) a 6]. Tyto osoby nemusí ani předkládat test, avšak subjekty, které vystavily potvrzení za účelem výjimky, musí u osob, které přicestují zajistit, aby dodržovaly podmínky zaměstnanců v kritické infrastruktuře, což je upraveno v jiném usnesení. Jasná a jednoduchá úprava by měla vypadat jinak. Doporučujeme předložení testu, abyste na hranicích předešli zbytečným diskusím s českou policií.

Obsáhlý seznam výjimek ze zákazu přicestování do ČR

Dalšími výjimkami ze zákazu vstupu do ČR, tj. osobami, které mohou přicestovat, jsou rodinní příslušníci občanů EU nebo občanů třetích zemí s pobytem v EU a českých státních příslušníků, diplomaté, tranzitující osoby (ty však musejí předložit nótu zastupitelského úřadu své země), zaměstnanci v kritické infrastruktuře a osoby v naléhavých mimořádných situacích. [bod I.1. písm. h)], tyto případy jsou uvedeny v bodě IV.2, jedná se o zaměstnance integrovaného záchranného systému, horské služby nebo pracovníky, zajišťující převoz krve [písm. a-c)]; osoby, plnící povinnosti uložené soudem nebo jiným státním orgánem (není jasné, zda je zde např. míněn také termín u notáře) nebo [písm. d)] osoby, které musejí vést jiné úřední jednání či osoby, které nutně musí využít finančních a poštovních služeb, např. vyzvednutí dopisu na poště nebo dokumentu u CzechPointu, přeprava, vyzvednutí atd. rodinných příslušníků, pohřby [písm. e-g)] a jiné humanitární situace [písm. h)]. Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti mohou tedy využít buď výjimku pro ekonomickou činnost na 72 hodin [I.1 písm i)] nebo výjimku pro naléhavé mimořádné situace [bod I.1 písm. h)], uvedenou v bodě IV.2 písm. d) (soudní nebo jiné úřední jednání atd.). To však musí být prokázáno pomocí příslušných dokumentů.

Oznámení o přicestování nebo oznámení u zdravotních institucí

Ti, kteří chtějí přicestovat, musejí svůj vstup do ČR elektronicky oznámit, poté se musejí držet přísných pravidel pro pohyb. V některých případech musí lidé také strpět po dobu 14 dnů karanténní opatření. V jiných případech je nutné předložení nového testu.

Přeshraniční pracovníci (pendleři)

Pro přeshraniční pracovníky zůstala pravidla v zásadě stejná (bod I.3), případně od nich může být také požadován test (body I.8IV.1). Novinkou je, že vstup do ČR a vycestování a vycestování z ČR a vstup do jiné země jsou v případě zemědělců, podnikatelů a osob s naléhavým důvodem umožněny na nejvýše 24 hodin bez předložení testu. U pendlerů zůstává v platnosti pravidlo 14 dnů tuzemsko - 14 dnů cizina, z něj jsou vyňati privilegovaní pendleři, pracující ve zdravotní a sociální oblasti, v oblasti kritické infrastruktury a v oblasti základní bezpečnosti, avšak pouze tehdy, pokud mohou předložit nótu zastupitelského úřadu své země.

Shrnutí a výhled

I když je to tak prezentováno, nelze hovořit o liberalizaci ustanovení o cestování z a do ČR, natož o „Evropě bez bariér“. Podstatnou součástí nových pravidel je povinnost při vstupu do ČR předložit negativní test na koronavirus. Nová pravidla platí po dobu platnosti nouzového stavu, nyní do 17. května 2020. Rozhodující bude, zda po ukončení nouzového stavu, do doby, než bude k dispozici účinné očkování nebo léky proti koronaviru, zůstanou nadále v platnosti omezení pro vstup a vycestování ze země. Je třeba se toho obávat. Omezení jsou již nyní nepřiměřená, a proto by mohla být dle vnitrostátního i evropského práva protiprávní. Je tomu tak proto, že nebezpečí nákazy je v tuzemsku i v cizině při dodržování preventivních opatření, která platí v EU a mimo ni, přibližně stejně vysoké. Uzavření hranic proto postrádá smysl.

Zdroj: bnt journal


Usnesení české vlády č. 443 z 23. dubna 2020 (193/2020 Sb.)

Odkaz na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz) a Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) České republiky: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OlZoPo0G10CT0cOGg1Q_2H0f24DcCElKs_jDATL0uMdUMTFaQUpTR1VIWktGUUU4MVY3QlZXTVpNWCQlQCN0PWcu

Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu SARS-CoV-2 PCR

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři