Menu

Články

KJT po dvacáté šesté

ČlánkyOstatníMgr. et Mgr. Michal Vávra28.06.2018
Mgr. et Mgr. Michal Vávra28.06.2018

Karlovarský Grandhotel Ambassador Národní dům se loni osvědčil, a proto se zde letos ve dnech 14. - 16. 6. 2018 konal již 26. ročník Karlovarských právnických dnů.

Zachoval si tradičně vysokou úroveň třídenní mezinárodní konference s řadou špičkových přednášejících z čela nejvyšších soudních a správních orgánů, akademické obce i advokátů a soudců – praktiků. Navíc byl doplněn o několik novinek v duchu hesla, že „pokrok se nedá zastavit“, a tak letos poprvé na řečníky blikala časomíra vymezující jejich (přednáškový) čas a na samostatné plátno byly vedle prezentací promítány i příslušné právní předpisy, judikáty atd. díky právnímu informačnímu systému Codexis, který zručně ovládal Mgr. Glogar.

Letošní KJT zahájil úvodním slovem prezident KJT prof. Friedrich Graf von Westphalen, který popřál konferenci mnoho štěstí do prvního roku druhého čtvrtletí její existence. Tohoto štěstí měla konference jistě více, než němečtí fotbalisté, kteří překvapivě vypadli na MS ve fotbalu již po bojích v základní skupině.

U řečnického stolku se vystřídalo celkem 30 přednášejících a kromě pěti staronových moderátorů (JUDr. Břízy, JUDr. Trubače, Mgr. Blažka, JUDr. Vozára a mě) se moderátorské role ujal ve vztahu k civilnímu procesnímu bloku i předseda ČAK JUDr. Jirousek.

První den byl naplněn celkem třemi bloky, a to civilní hmotou a procesem a insolvenčním právem. V rámci úvodního bloku vystoupili prof. Eliáš, JUDr. Horák, JUDr. Hulmák, výše uvedený prezident KJT a Mag. Pehm z Vídně, kteří se zabývali ve velmi přínosných a obsažných příspěvcích problematikou obcházení zákona, podřízenosti pohledávek, otázkami započtení, návrhem směrnice EP a Rady COM (2015) 634 a konečně odpovědností za provoz autonomních vozidel. Procesní blok zahájili prof. Tichý a Mgr. Balarin společným příspěvkem na téma míry důkazu a důkazního břemene, navázal soudce ÚS ČR JUDr. Lichovník na téma nepřípustnosti ústavní stížnosti (zrovna zvažuji podání jedné ústavní stížnosti a příspěvek JUDr. Lichovníka je velmi instruktážní, pokud jde o způsob, jak má být ústavní stížnost napsána, kdy je nutné před ústavní stížností podat dovolání, kdy nikoli, kdy využít např. žalobu pro zmatečnost apod.). Tento blok pak uzavřel doc. Csach rozborem uplatňování synallagmatických závazků před soudy na Slovensku a v ČR. Čtvrtek pak byl velmi důstojně završen insolvenčním blokem, který zahájil Dr. Kantner z vídeňského KSV von 1870, který poreferoval o svých praktických zkušenostech s velkou přeshraniční insolvencí v případu Alpine Bau s přesahem do mnoha evropských států, pokračoval Mgr. Sprinz s přednáškou na velmi aktuální téma limitů oddlužení a směřování rozhodovací praxe soudů (jeho prezentace byla plná grafů, statistických údajů o nejčastějších věřitelích a insolvenčních správcích při oddlužení atd.), institutem náhrady škody v insolvenci se zabýval soudce NS ČR JUDr. Krčmář prezentací s odkazem na řadu aktuálních judikátů a insolvenční blok ukončil JUDr. Kučera, který hovořil o právním postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení, tedy zejména zástavních věřitelů apod. Po tomto dlouhém dni si jak přednášející, tak i účastníci jistě zasloužili příjemnou procházku po kolonádě a další (kulinářské) laskominy, které opojné Karlovy Vary nabízí.

Páteční den konference obsahoval celkem 4 odborné bloky a navíc ještě slavnostní recepci, kde byly udíleny ceny KJT za nejlepší právnický časopis v ČR a SR, odbornou publikaci v ČR a SR a cena nejlepšímu judikátu.

V úvodním trestně právním bloku vystoupila JUDr. Bradáčová z VSZ Praha s příspěvkem ohledně zveřejňování informací z trestního řízení, po které následovali prof. Šámal, předseda NS ČR a prof. Čentéš, kteří se věnovali trestní odpovědnosti právnických osob a přičitatelnosti trestného činu takové právnické osobě. V následujícím bloku se věnovala soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU prof. Pelikánová právní osobnosti a útvarům bez ní a její syn, JUDr. Pelikán, v té době ještě ministr spravedlnosti v demisi, právnickým osobám a právní subjektivitě. Po dobrém obědě přišli na řadu prof. Winner s příspěvkem ohledně arbitrovatelnosti v korporátním právu a rakouský soudce Tribunálu Soudního dvora EU Dr. Kreuschitz, který rozebíral aktuální judikát Soudního dvora EU ke vztahu ustanovení o rozhodčím řízení v mezinárodní dohodě členských států o ochraně investic a evropským právem (C-284/16 Slovenská republika v. Achmea BV), ve kterém „zvítězilo“ evropské právo. Tento přínosný blok byl vystřídán neméně zajímavým smíšeným blokem o dvou příspěvcích ze zcela odlišných oborů, které se ovšem přece jen protnuly, a to „motoristickým“ příspěvkem předsedy NSS ČR JUDr. Baxy o roli správního soudnictví a jeho pronikání prakticky do všech odvětví a medicínským příspěvkem prof. Telce, který své vystoupení o pluralitě v medicíně a alternativní léčbě zahájil slovy, že je znám jako odborník na autorské právo, odkud dnes utekl k různým věštkyním, proutkařům, lesanám apod. Odbornou část prvního dne obstarali prof. Bejček a JUDr. Šuk s příspěvky z oblasti hospodářské soutěže a příplatkové povinnosti u akciových společností.

Následovala slavnostní recepce, kterou si jistě užili všichni účastníci díky výbornému rautu a ještě lepší duševní potravě v podobě přátelských, ale i odborných rozhovorů, ještě více si jej jistě užili zástupci autorů oceněných cenami KJT. Ocenění budou zveřejněni na www.kjt.cz.

V lehkém tónu pak někteří účastníci doskotačili přímo na závěrečný den konference, který otevřel virtuálním tématem doc. Polčák na téma odpovědnosti umělé inteligence a informačních údajů bez právní osobnosti. Není již žádným tajemstvím, že koníčkem doc. Tégla jsou veřejné seznamy a vybranými problémy v této souvislosti (i ve vztahu k rejstříku zástav) se zabýval i na letošní konferenci. Nyní by měl pero autora tohoto článku převzít někdo jiný, protože poslední přednáška dopoledního bloku patřila mé maličkosti, která oslavila své 44. narozeniny za řečnickým pultem a snažila se ukázat na základě vlastních praktických zkušeností ctěnému obecenstvu, jaké informace z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a insolvenčního rejstříku jsou digitálně dostupné v ČR a Rakousku. Poslední blok konference se zabýval velmi ožehavým tématem odpovědnosti za poradenství. Své názory v něm prezentovali doc. Štenglová ohledně problematiky zákonného ručení statutárního orgánu za dluhy korporace, doc. Melzer na téma civilní odpovědnosti za poradenství advokátem (u kterého možná leckterému přítomnému advokátovi lehce zatrnulo) a konferenci uzavřel trestně právním pohledem na odpovědnost za poskytnuté poradenství JUDr. Púry, předseda trestního kolegia NS ČR, který přednesl příspěvek napsaný společně s JUDr. Richterem, a vylíčil, jak může trestně právně odpovídat osoba, která si nechala (špatně, špatnou osobou, dobře apod.) poradit a spolehla se na tuto radu, ale i osoba, která nesprávnou radu poskytla (při tomto příspěvku zatrnulo zřejmě všem v sále).

Po prakticky všech příspěvcích vypukla (přiměřeně) bouřlivá diskuze, kterou moderátoři umně regulovali a víceméně dodrželi předepsaný program konference.

Závěrečnou číši pozvedl víceprezident KJT JUDr. Zoufalý, který do Varů přijel ještě o berlích, ale pobyt na konferenci jej uzdravil natolik, že po ukončení konference odcházel plný sil středem a pln nápadů vzhůru 27. konferenci v roce 2019. Těšíme se na Vaši účast za rok.  

Mgr. et Mgr. Michal Vávraadvokát, evropský usazený advokát ve VídniBulinský, Vávra & Zemanová Šimonová, advokátní kancelář, s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři