Ohlédnutí moderátora za konferencí PVVS 2014

Ve dnech 5.11. a 6.11.2014 se v Hotelu Černigov v Hradci Králové konala odborná konference Právo ve veřejné správě 2014 s podtitulem „Nové právo“. Byl jsem osloven pořadateli, abych tuto konferenci moderoval, což jsem s díky jako novou výzvu po moderaci letošního Právního prostoru přijal.

Mgr. et Mgr. Michal Vávraadvokát, evropský usazený advokát ve Vídni , Bulinský, Vávra & Zemanová Šimonová, advokátní kancelář, s.r.o.

Tuto výzvu jsem přijal možná proto, že v rámci studia na PrF MU byla moje jediná trojka právě ze správního práva. Od té doby jsem však pochopil, že ani jako advokát se veřejnému právu zcela nevyhnu, a to ani přes ustanovení § 1 odst.1 věta druhá o.z., podle kterého je uplatňování soukromého práva nezávislé na uplatňování veřejného práva.

Po úvodním slovu zahájila již zostra program konference Dana Prudíková, která hovořila o zkušenostech s necelým prvním rokem aplikace občanského zákoníku. Ve svém příspěvku se věnovala publikovaným stanoviskům KANCLu, odrazu o.z. v dosavadní judikatuře i (ne)potřebě velké či technické novelizace nového kodexu.

Do světa kyberprostoru a e-Govermentu posluchače následně uvrhnul prof. Vladimír Smejkal, který se svými 75 slidy vytvořil jednoznačně rekord v rozsáhlosti příspěvku, což mu ovšem zdaleka neubralo na zajímavosti a poutavosti. Kromě postesku nad neexistencí elektronických spisů, rozsáhlého historického exkurzu včetně příběhu o Egonovi a Claudii, zazněla i kritika zrušení Ministerstva informatiky ČR a zastavení vývoje v oblasti e-Govermentu vůbec.

V dalším příspěvku se Petr Tég věnoval některým aktuálním výkladovým problémům úpravy nemovitých věcí v o.z., kdy v příspěvku plném praktických případů zejména definoval, co je to věc, rozdělil věci na movité a nemovité, hovořil o rozdílech mezi příslušenstvím a součástí nemovité věci, o rozhradách atd.

Po přestávce na tradiční „svíčkovou se šesti“ (já teda dostal jen čtyři) byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže Ukaž svoji kreativitu II. Příjemně nasyceni a napojeni posluchači vyslechli Jiřího Proška na téma problematiky exekucí obcí, a to především z pohledu obce jako oprávněného, ale i z pohledu povinného. V následujícím příspěvku Filip Melzer ukázal, že je kromě jiného i velmi dobrým pedagogem, neboť si k plátnu, na kterém se promítala jeho prezentace o náhradě škody v o.z., a druhému plátnu, na kterém po celou konferenci program CODEXIS ukazoval, co umí, nechal přinést ještě flipchart, na který plamenně kreslil nejrůznější deliktní situace. Vyslechli jsme si zajímavé případy o odpovědnosti za zvíře, za nebezpečnou osobu a podobně.

Závěr odborné části prvního dne obstaral Jakub Grafnetter s příspěvkem o veřejných zakázkách z pohledu zadavatele, kdy jsme se dozvěděli, jak postupovat při vypisování výběrových řízení, na co nezapomenout, jaké jsou typické chyby zadavatelů, jak lze často snadno výběrové řízení napadnout a mnohé další. Jako poslední pak prezentoval svůj příspěvek Václav Vlk, který se zabýval soukromoprávní odpovědností zástupců samosprávných celků, jejími předpoklady, limity apod..

Diskuse odborné i mezilidské se posléze přesunuly v rámci milého společenského večera k hojně a chutnou krmí a moky prostřeným stolům, a po obvyklém váhání a oťukávání i na taneční parket. V tomto sympatickém prostředí se jistě podařilo vyřešit celou řadu otázek a problémů.

Druhý den konference představila Pěva Čouková softwarové novinky z oblasti účetnictví a daní pro státní správu. Následně se do sebe „pustili“ František Korbel jako zastánce připravovaného zákona o registru smluv a Zdeněk Mandík a Jana Juřenčáková za Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, jako zástupci odpůrců tohoto zákona. František Korbel nejprve hovořil o úpravě práva na informace a jeho odrazu v aktuální judikatuře a položil si řečnickou otázku, zda je vůbec zákon o registru smluv potřeba. Zde se zdálo, že se avizované role otočí, ale v rámci bouřlivé diskuse se nakonec ukázalo "Who is who".

Ve veřejnoprávním duchu druhého dne konference se odvíjel i příspěvek Kateřiny Valachové o zákonu o státní službě, jehož účinnost byla několikrát odložena a měl by se stát účinným od 1.1.2015. Jediný den po skončení konference podal prezident Zeman návrh na zrušení tohoto zákona Ústavnímu soudu ČR. Tož uvidíme!

Konferenci uzavřel Tomáš Babáček příspěvkem o tom, kterak zkrotit nebo si zkusit ochočit bruselského grifonka, aniž bychom se nechali příliš pokousat a aniž by nám všechno sežral. Jeho příspěvek o hlavních zásadách regulace veřejné podpory a rizicích spojených s jejich nedodržováním na straně jak poskytovatele, tak příjemce byl důstojnou tečkou za vydařenou konferencí. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři