Pět otázek pro Michala Vávru

Proč by se zástupci z řad státní správy a samosprávy měli zúčastnit konference Právo ve veřejné správě, a proč je třeba podporovat studenty práv v autorském psaní odborných textů? Na pět otázek tentokrát odpověděl advokát, soudní tlumočník a vášnivý šachista Michal Vávra, který konferenci letos již podruhé moderuje.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

1) I letos moderujete konferenci Právo ve veřejné správě (PVVS). Na které řečníky a přednášená témata se nejvíce těšíte?

Ano, letos podruhé budu tuto konferenci moderovat. Z řečníků se asi nejvíce těším na JUDr. Sokola, kterého jsem dosud nikdy nemoderoval. Z témat mne nejvíce lákají ta, která souvisí s mojí profesí advokáta, tj. např. Jak správně uzavírat smlouvy nebo téma týkající se trestní odpovědnosti právnických osob. Ovšem i další témata slibují zajímavé informace.

2) Jaké zajímavosti jste se dozvěděl na loňské konferenci Právo ve veřejné správě? Byly Vám některé informace profesně k prospěchu?

Na loňském PVVS jsem se dozvěděl celou řadu nových informací, a to jak ze správního práva, tak i z práva občanského, neboť nová právní úprava netrápí jen advokáty, ale i úředníky a další osoby. Výhoda moderátora je mj. v tom, že obdrží příspěvky předem (tedy, pokud je přednášející pošlou), pročte si je (jak by jinak mohl klást záludné otázky?) a navíc si vyslechne přednes všech příspěvků osobně (nemůže logicky opustit své místo, i kdyby ho blízkost bazénu lákala sebevíce). To by v tom byl čert, aby na něm pak nějaká relevantní informace neulpěla a nevyužil ji k profesnímu prospěchu.

3) Jste též porotcem soutěže Ukaž svou kreativitu IV, ve které je jednou z hlavních cen bezplatný vstup na tuto konferenci pro tři nejlepší autory. Proč je důležité podporovat studenty právnických fakult v autorské tvorbě odborných textů?

Porotcem studentské soutěže jsem letos poprvé, a tudíž jsem zvědavý, kolik studentů do ní zašle své příspěvky a pokusí se si vybojovat účast na konferenci. Také mne zajímá, na jaké úrovni práce budou, zda budou ryze teoretické, nebo budou mít nějaký praktický rozměr apod. Jasné a srozumitelné písemné vyjadřování budoucího absolventa právnické fakulty, správné a důsledné používání odborných termínů atd. považuji za jednu ze základních dovedností potřebných pro praxi. S každým napsaným odborným textem by se měl student posouvat směrem ke zlepšení tohoto projevu, takže lze psaní odborných textů jen doporučit. Navíc tři nejlepší čeká velmi pěkná cena, takže i to je jistě velká motivace.

4) Obdobné akce moderujete i několikrát ročně. Je těžké hledat novou inspiraci pro interakci s účastníky a řečníky tak, aby konference měla ten správný „říz“?

Moderuji konferenci Právní prostor, Karlovarské právnické dny a tuto konferenci. Každá z těchto konferencí má svá specifika a každý ročník konference je do jisté míry jedinečný. Pozice moderátora mne baví, což je doufám i vidět. Ve svých dřívějších hodinách německého jazyka i na svých odborných školeních jsem se vždy snažil a snažím o interakci s posluchači, protože to zajišťuje, že neusnou oni ani já. Obdobně to dělám jako moderátor. Věřím, že i na letošní konferenci najdu s řečníky a účastníky stejnou vlnu, na které příjemně konferencí proplujeme. Jen běda, jestli účastníci nebudou mít diskusní otázky a řečníci budou překračovat přidělený čas!

5) Proč byste doporučil zástupcům z řad státní správy a samosprávy účast na konferenci?

Myslím, že organizátoři velmi důkladně a profesionálně vybrali zajímavá a úředníky v praxi diskutovaná a „trápící“ témata. Podle mne mají zástupci státní správy a samosprávy výbornou možnost získat za 1 a půl dne konference koncentrovaně více informací, než účastí na jednotlivých školeních. Navíc mohou s přednášejícími zavést diskuzi a palčivé otázky konzultovat méně formálně i v kuloárech, např. u skleničky dobrého vína.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články