Pět otázek pro Michala Vávru Zdroj: Helena Vávrová

Pět otázek pro Michala Vávru

Proč by se zástupci z řad státní správy a samosprávy měli zúčastnit konference Právo ve veřejné správě, a proč je třeba podporovat studenty práv v autorském psaní odborných textů? Na pět otázek tentokrát odpověděl advokát, soudní tlumočník a vášnivý šachista Michal Vávra, který konferenci letos již podruhé moderuje.

Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Mgr. Bc. Klára Švandelíková

advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Mgr. Bc. Klára Švandelíková

advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

1) I letos moderujete konferenci Právo ve veřejné správě (PVVS). Na které řečníky a přednášená témata se nejvíce těšíte?

Ano, letos podruhé budu tuto konferenci moderovat. Z řečníků se asi nejvíce těším na JUDr. Sokola, kterého jsem dosud nikdy nemoderoval. Z témat mne nejvíce lákají ta, která souvisí s mojí profesí advokáta, tj. např. Jak správně uzavírat smlouvy nebo téma týkající se trestní odpovědnosti právnických osob. Ovšem i další témata slibují zajímavé informace.

2) Jaké zajímavosti jste se dozvěděl na loňské konferenci Právo ve veřejné správě? Byly Vám některé informace profesně k prospěchu?

Na loňském PVVS jsem se dozvěděl celou řadu nových informací, a to jak ze správního práva, tak i z práva občanského, neboť nová právní úprava netrápí jen advokáty, ale i úředníky a další osoby. Výhoda moderátora je mj. v tom, že obdrží příspěvky předem (tedy, pokud je přednášející pošlou), pročte si je (jak by jinak mohl klást záludné otázky?) a navíc si vyslechne přednes všech příspěvků osobně (nemůže logicky opustit své místo, i kdyby ho blízkost bazénu lákala sebevíce). To by v tom byl čert, aby na něm pak nějaká relevantní informace neulpěla a nevyužil ji k profesnímu prospěchu.

3) Jste též porotcem soutěže Ukaž svou kreativitu IV, ve které je jednou z hlavních cen bezplatný vstup na tuto konferenci pro tři nejlepší autory. Proč je důležité podporovat studenty právnických fakult v autorské tvorbě odborných textů?

Porotcem studentské soutěže jsem letos poprvé, a tudíž jsem zvědavý, kolik studentů do ní zašle své příspěvky a pokusí se si vybojovat účast na konferenci. Také mne zajímá, na jaké úrovni práce budou, zda budou ryze teoretické, nebo budou mít nějaký praktický rozměr apod. Jasné a srozumitelné písemné vyjadřování budoucího absolventa právnické fakulty, správné a důsledné používání odborných termínů atd. považuji za jednu ze základních dovedností potřebných pro praxi. S každým napsaným odborným textem by se měl student posouvat směrem ke zlepšení tohoto projevu, takže lze psaní odborných textů jen doporučit. Navíc tři nejlepší čeká velmi pěkná cena, takže i to je jistě velká motivace.

4) Obdobné akce moderujete i několikrát ročně. Je těžké hledat novou inspiraci pro interakci s účastníky a řečníky tak, aby konference měla ten správný „říz“?

Moderuji konferenci Právní prostor, Karlovarské právnické dny a tuto konferenci. Každá z těchto konferencí má svá specifika a každý ročník konference je do jisté míry jedinečný. Pozice moderátora mne baví, což je doufám i vidět. Ve svých dřívějších hodinách německého jazyka i na svých odborných školeních jsem se vždy snažil a snažím o interakci s posluchači, protože to zajišťuje, že neusnou oni ani já. Obdobně to dělám jako moderátor. Věřím, že i na letošní konferenci najdu s řečníky a účastníky stejnou vlnu, na které příjemně konferencí proplujeme. Jen běda, jestli účastníci nebudou mít diskusní otázky a řečníci budou překračovat přidělený čas!

5) Proč byste doporučil zástupcům z řad státní správy a samosprávy účast na konferenci?

Myslím, že organizátoři velmi důkladně a profesionálně vybrali zajímavá a úředníky v praxi diskutovaná a „trápící“ témata. Podle mne mají zástupci státní správy a samosprávy výbornou možnost získat za 1 a půl dne konference koncentrovaně více informací, než účastí na jednotlivých školeních. Navíc mohou s přednášejícími zavést diskuzi a palčivé otázky konzultovat méně formálně i v kuloárech, např. u skleničky dobrého vína.

 

rozhovor konference právo ve veřejné správě

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články