Pět otázek pro Ondřeje Trubače

Koncem minulého roku došlo k několika zásadním rozhodnutím českých soudů, která se dotýkají významných právních - a nutno říci, že i společenských - témat. Nejen na význam a důsledky těchto rozhodnutí, ale i na otázky z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob a pro bono aktivit advokátní kanceláře Bříza & Trubač jsme se zeptali jejího partnera, JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M.

Foto: Shutterstock

V prosinci minulého roku SDEU rozhodl, že je UBER považován za dopravní společnost. Bude mít z daňového hlediska tato nová klasifikace nějaký dopad na samotný UBER, případně jeho jednotlivé řidiče? Jaké konsekvence lze či bude možno vysledovat ?

Uvidíme, jak v dané souvislosti zareaguje český zákonodárce. Uvedené rozhodnutí je významné především s ohledem na samotnou regulaci taxislužby jako takové, resp. nutnosti příslušných licencí a dozoru. Co se daňové problematiky týče, tak i před tímto rozhodnutím měla jak samotná společnost, tak i jednotliví řidiči řadu daňových povinností, které měli plnit, takže si myslím, že daňové oblasti se toto rozhodnutí primárně netýká.

Ústavní soud v prosinci svým nálezem zrušil, resp. oddálil, náběh třetí a čtvrté etapy EET, a to včetně několika dalších ustanovení. Jako celek ale zákon obstál. Jak se na tento nález díváte ?

Jedná se o nález, který vzbudil hodně pozornosti, a to nejen kvůli většinovému stanovisku pléna, ale i proto, že minimálně stejnou pozornost jako samotný nález upoutalo i odlišné stanovisko pěti soudců, kteří ve svém disentním stanovisku například citují z knihy Jistě, pane premiére. O tomto nálezu Ústavního soudu, resp. EET asi ještě uslyšíme, a to i s odkazem na poslední odstavec nálezu, kde je uvedeno, že nález nezakládá překážku věci rozhodnuté, tj. nebrání případnému budoucímu přezkumu jednotlivých posledním návrhem nenapadených ustanovení zákona o EET. Ústavní soud se snažil najít cestu mezi přílišnou ingerencí do ekonomické politiky státu a ochranou (zejména) drobných podnikatelů před neúměrnou administrativní zátěží a této nelehké úlohy se zhostil podle mě důstojně.

V roce 2016 proběhla poměrně rozsáhlá novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která zavedla zproštění trestní odpovědnosti tak, že právnická osoba není za spáchání trestného činu odpovědná, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání takového činu předmětnou osobou zabránila. Jakým způsobem se od té doby toto rozšíření vyvinění se z trestní odpovědnosti projevilo v praxi?

Uvedená novela byla hodně diskutována a měla spoustu příznivců, ale i odpůrců. V souvislosti s jejím přijetím si mnoho společností uvědomilo, jak důležitá je samotná prevence a že různé compliance programy nejsou jen výmyslem poradců, ale že mají své opodstatnění. Pokud totiž nastane nějaký problém, je to právě společnost, která nese důkazní břemeno, resp. musí prokázat, že vynaložila veškeré úsilí které bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání takového činu zabránila.

Vaše advokátní kancelář se pravidelně věnuje pro bono aktivitám. Jaké spolupráce chystáte a jaké projekty plánujete podpořit v novém roce?

Jsme moc rádi, že jsme se mohli zapojit do projektu To dáš!, který vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky přináší Nadace Terezy Maxové dětem. Uvedený projekt je realizován ve spolupráci se strategickým partnerem, společností Coca-Cola a dále také za podpory společnosti Accenture v České republice. V rámci projektu budou pro mladé lidi, kteří prožili většinu života v dětském domově pořádány například motivační workshopy a mladí znevýhodnění lidé díky projektu To dáš! získají také znalosti, dovednosti, pomoc a také návod na to, jak uspět na pracovním trhu.

V loňském roce jste se s Vaší advokátní kanceláří přestěhovali. Jaké to je, stěhovat advokátní kancelář ?

Od založení kanceláře jsme sídlili v malebném prostředí Malé Strany, ale z důvodu personální expanze nám začaly být prostory malé, takže jsme se po čtyřech letech rozhodli pro stěhování. Snažili jsme se najít podobně hezké prostory a okolí, kde by se líbilo nejen nám, ale i klientům. Ty jsme našli v okolí Petrského náměstí, kde máme také krásný výhled na Prahu, takže jsme se tu rychle zabydleli, ale jinak i pro samotné stěhování advokátní kanceláře s trochou nadsázky platí, že je možná lepší vyhořet, než se stěhovat:)

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články