Rozhovor: Marián Porvažník - Atraktivita advokacie na Slovensku je na bodu mrazu

„I když se upřímně snažím, nevidím na prodloužení koncipientské praxe žádné pozitivum,“ říká k pětileté koncipientuře na Slovensku Ing. JUDr. Marián Porvažník, MJur., zakladatel Iniciatívy za Lepšiu advokáciu, absolvent práva na Oxfordské univerzitě a do nedávné doby také advokátní koncipient v bratislavské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře.

advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Na začátku letošního června jste spustili platformu Iniciatíva za lepšiu advokáciu. V čem spatřujete limity advokacie na Slovensku?

Slovenská advokacie v posledních letech ztratila schopnost být přitažlivou pro šikovné mladé lidi. Legislativní balíček účinný od roku 2013, jehož součástí bylo zásadní přitvrzení regulace advokátů a koncipientů způsobil, že středoškoláci už nesní o tom, že budou jednoho dne advokáty na Slovensku. Svojí kariéru si představují buď v zahraničí anebo v jiném odvětví.

Důsledkem toho, že atraktivita advokacie na Slovensku je na bodu mrazu, je skutečnost, že zájem o studium práva se oproti roku 2011 propadl o více než 60 %. Za současných okolností už právnické fakulty nevykonávají přijímací řízení, ale provádí nábor. Absence selektivního procesu se ve střednědobém časovém horizontu celkem určitě podepíše pod kvalitu budoucích advokátů. Proto je nevyhnutelné ztracenou atraktivitu advokacie přinejmenším obnovit. Právě zvyšování atraktivity advokacie je jedním z cílů Iniciatívy za lepšiu advokáciu.

Jak konkrétně legislativa podmínky výkonu advokacie přitvrdila?

Například prodloužila povinnou praxi advokátních koncipientů ze tří na pět let, a dále zavedla pravidlo, podle kterého advokáti nemohou zaměstnávat koncipienty po dobu prvních tří let jejich činnosti po složení advokátních zkoušek. Celkově novela zákona o advokacii z roku 2012 prodloužila čas potřebný k založení vlastní advokátní kanceláře schopné zaměstnat koncipienty z původních osmi a půl roku o dalších pět let. Takový zásah do regulace považujeme za neproporční, neodůvodněný a škodlivý.

Jaké aktivity v tomto směru vyvíjí Iniciatíva za Lepšiu advokáciu?

Prostřednictvím kampaně za zkrácení koncipientské praxe a též výzkumu v oblasti dopadů současné regulace na odvětví advokacie jako takové se snažíme naakumulovat podporu ze strany odborné veřejnosti, která bude moci být přetavená do adekvátní legislativní změny.

Věříme, že advokacie může fungovat jako pilíř právního státu jen v případě, že její regulace bude rovnoměrně zohledňovat zájmy advokátů, koncipientů, klientů a celé společnosti.

Oficiálně je platforma spuštěná více než dva měsíce. Zaznamenali jste za tu dobu nějaký posun? 

Posun jsme zaznamenali na více úrovních. V prvé řadě jsme za myšlenku zkrácení koncipientské praxe získali širokospektrální podporu ze strany všech složek odborné veřejnosti - máme více než 50 partnerských organizací zastupujících tisíce členů. Byli jsme též kontaktováni několika advokáty a dobrovolníky, kteří spolupracují s naším týmem na dosažení našich cílů. V neposlední řadě jsme získali stovky podpisů otevřeného dopisu, přičemž jejich počet neustále roste.

Zmiňujete otevřený dopis, který je součástí webových stránek Iniciativy. Adresovaný je ministryni spravedlnosti Lucii Žitňanské. Jaký zaujímá paní ministryně směrem k regulaci advokacie postoj?

Na tuto otázku neumím vyčerpávajícím způsobem odpovědět, ale v průběhu posledních šesti let se paní ministryně opakovaně vyjádřila za zachování, respektive znovuzavedení tříleté koncipientské praxe.

Zákonodárný sbor o zkrácení koncipientské praxe zpět na tři roky již dvakrát hlasoval, ani jednou to však neprošlo. Z jakého důvodu?

Oba návrhy byly do Národní rady Slovenské republiky předložené ze strany opozice. Podle našich informací předkladatelé nehledali podporu mezi koaličními subjekty a ani mezi odbornou veřejností. Příprava prosazení tohoto návrhu byla minimální. Svou legislativní snahou, předem odsouzenou k neúspěchu, chtěli předkladatelé dosáhnout jedině zdání opoziční aktivity.

My postupujeme z opačného konce. Na úvod průběžně zkoumáme a analyzujeme dopady prodloužení praxe na advokacii. Jelikož se naše hypotéza naplňuje, tedy ukazuje se, že prodloužení praxe poškozuje kvalitu advokacie, tuto informaci chceme odprezentovat odborné veřejnosti, čímž chceme získat její podporu při jednání s politickými subjekty, které mohou zkrácení praxe prosadit. Jedině důkladnou analýzou negativ současného stavu a aktivní komunikací se zainteresovanými stranami je možné dosáhnout změny, která bude přijatelná pro všechny.

Můžete poodhalit, jaká kritéria a jakým způsobem hodnotíte? Co konkrétně je výstupem zmíněné analýzy?

Kupříkladu zkoumáme vývoj počtu zájemců o studium práva a porovnáváme ho s jinými odvětvími a též demografickým vývojem mezi rokem 2011 (v čase, kdy se o prodloužení praxe neuvažovalo) a současností. Věříme, že nižší počet zájemců o studium práva způsobený přeregulováním advokacie znamená nižší kvalitu lidí, kteří budou reprezentovat advokátní stav. Jednotlivé aspekty tohoto tvrzení plánujeme průběžně dokládat důkazy. V průběhu léta též připravíme studii vlivu prodloužení koncipientské praxe na zájem žen o studium práva a advokacii jako takovou. Taktéž připravujeme komplexní analýzu koncipientského vzdělávání se zeměmi jako Česká republika, Spojené království či Spojené státy americké.

Podklady pro naše výstupy jsou různé druhy veřejně dostupných statistických ukazatelů, průzkumů, analýz legislativy a vzájemných korelací, případně kauzalit mezi jednotlivými veličinami.

Jaké máte ohlasy od samotných advokátních koncipientů? Co přesně jim na pětileté praxi nejvíce vadí?

Důvody jednotlivých koncipientů se liší. Některým vadí nízké platové ohodnocení, které je nutí žít více než pět let z minimální mzdy či zásadně omezuje jejich materiální svobodu, kterou si naopak užívají vrstevníci v jiných odvětvích. Dalším překáží dlouhodobá existence nemožnosti samostatného výkonu advokacie a jiným omezení možnosti založit si rodinu před třicátým rokem života. Proto je těžké vyzdvihnout jen jednu výčitku, jelikož každá má pro danou skupinu koncipientů z jejich pohledu zničující dopad.

Skutečně nemá prodloužení praxe žádný vedlejší pozitivní efekt?

I když se upřímně snažím, nevidím žádné pozitivum. Pokud by se v roce 2013 s prodloužením praxe zrušily advokátní zkoušky, dalo by se polemizovat o tom, zda není pětiletá praxe lepší pro rozvoj praktických zkušeností. Při zachování přísných advokátních zkoušek je však dlouhá praxe pouhým škodlivým elementem, který mladé lidi odrazuje od studia práva na Slovensku.

Jakým způsobem je možné Vaší kampaň za zkrácení koncipientské praxe podpořit?

Jednotlivci nás mohou podpořit na dvou úrovních. Jednak se mohou stát signatáři výše zmíněného otevřeného dopisu, který je uveřejněný na našem webu. Zároveň, v případě dostatku entuziasmu, se mohou stát součástí Iniciatívy za lepšiu advokáciu jako dobrovolníci a pomáhat nám v rámci jednotlivých projektů. Právnické osoby nás mohou podpořit tím, že se stanou našimi partnerskými organizacemi.

Za jakoukoli podporu budeme vděční, jelikož jsme přesvědčení, že úspěch kampaně je nezbytný pro progresivní posun v advokacii na Slovensku.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu