Menu

Články

Rozhovor: Mingchao Fan – Právníci musejí být konzervativní

ČlánkyOstatníJan Hoferek02.10.2017
Jan Hoferek02.10.2017

„Právní stav by neměl mít své vlastní zájmy. Jediným jeho zájmem by měla být služba byznysu, služba lidem,“ poznamenává Mingchao Fan, regionální ředitel Mezinárodní obchodní komory pro Asii a specialista na arbitráže, který se představil na letošním ročníku mezinárodní letní akademie pořádané European Centre For Career Education v rámci diskusního panelu věnovanému budoucnosti právnické profese a výzvám na globální úrovni. Jak může profesi obohatit mladá generace právníků? A je třeba se obávat nástupu umělé inteligence? O těchto a dalších tématech si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Jaké jsou podle Vás hlavní výzvy, kterým dnes svět práva čelí?

Řekl bych, že se jedná o globální povědomí mladé generace. Na rozdíl od starší generace byli vystaveni internetu, díky čemuž mají dobrou představu o propojenosti celého světa. Problémem je ale to, že kulturní rozdíly nepřekonáte surfováním na internetu. Je nutné se s lidmi potkávat, poznávat kulturu skrze život v ní a skrze práci s místními lidmi. Mladší generace potřebuje si ta místa více zažít, potřebuje více zkušeností v jiných jurisdikcích, kulturách, aby porozuměla tomu, jak to chodí v jiných částech světa.

Jak toho podle Vás lze nejlépe docílit?

Právní profesionálové si musejí uvědomit, že neexistují sami o sobě, ale pro služby, které poskytují. Na prvním místě je tak nutné mít silnější byznysovou komunitu, která bude internacionalizovaná a spíše otevřenější než uzavřenější či ochranářská. A za druhé: není nic lepšího než si zažít věci na vlastní kůži. Podporujeme mladou generaci ve studiu a práci v zahraničí a pomáháme jim pracovat v odlišných právních a kulturních prostředích, aby lépe porozuměli tomu, proč jsou věci dělány určitým způsobem. To je hluboce zakořeněno v každodenním životě dané společnosti. Díky tomu všemu pak mladí rozumějí lépe lidem a logice byznysu.

Jaké jsou na druhou stranu největší výhody, které může mladá generace přinést právnické profesi?

Starší generace má jistý zavedený způsob fungování. Jak stárneme, stáváme se paličatějšími. Nejsme příliš citliví na změny, které probíhají v obchodních vztazích a v právu. Starší generace například může zaznamenat změny v legislativě či judikatuře, ale pak občas neví, jak tyto změny aplikovat ve své praxi. Mladší generace nemá žádné omezení, vše vidí jako nové a rozumí logice, která stojí za tou změnou. V tomto ohledu nás může mnohému naučit.

Jedním příkladem může být internet. V dnešní době máme v Číně WeChat, což je svého druhu spojení Facebooku, Twitteru a WhatsAppu. Mnoho společností poskytujících právní vzdělání nabízí skrze tuto platformu jakýsi edukační „fast food“ – studenti mohou levně zhlédnout dvou či tříhodinovou přednášku některého z mnoha seniorních partnerů právních firem. V minulosti nemohla být mladší generaci jejich expertíza takto snadno předána. Tento model zásadně proměnil právní vzdělávání v Číně. A tyto společnosti jsou vlastně zakládány příslušníky mladé generace, protože my, starší, tomu ne úplně rozumíme či tomu nevěříme. Tento druh vzdělávání v posledku vede ke zvýšení kvality vzdělání mladé generace, a tudíž i zvýšení kvality profese jako takové.

Svět právníků byl vždy považován za poměrně konzervativní. Platí to podle Vás i nadále?

Řekl bych, že musí být konzervativní. Z mého pohledu je těžištěm právní profese managment rizik. Není-li profese konzervativní, škodí byznysu. Právní stav by neměl mít své vlastní zájmy. Jediným jeho zájmem by měla být služba byznysu, služba lidem. To znamená, že musí být konzervativní, aby chránil své klienty a jejich byznys. To ale neznamená, že způsob, jakým jsou právní služby poskytovány, musí být vždy konzervativní. Někdy musíme inovovat abychom se přizpůsobili potřebám společnosti a změnám byznysu.

Které obory práva jsou podle Vás nejvíce perspektivní? Očekáváte, že se některé nové budou etablovat?

Podstatou práva je vyhýbání se a řešení sporů. O tom je celá ta práce. Abychom se sporům vyhnuli, vytváříme pravidla a uzavíráme dohody, abychom kontrolovali rizika. V oblastech M&A, energetiky, stavebnictví, infrastruktury a dlouhodobých transakcí budou právníci vždy hrát důležitou roli. Řešení sporů, zvláště v těchto odvětvích, se nelze vyhnout. Domnívám se tedy, že v této oblasti k žádným velkým změnám nedojde.

I přes výše řečené se však technologický vývoj podepíše i na světě práva. Vezměte si kupříkladu nakládání s dokumenty – v minulosti museli právníci procházet stovky stránek, dnes to za ně obstará umělá inteligence. Problémem je však otázka, zda je technologie vždy za všech okolností spolehlivá. Včera jsme například diskutovali užití umělé inteligence ve sporných řízeních. Je pravdou, že do programu můžete vložit všechna pravidla, všechny precedenty stejně jako fakta individuálního případu, nicméně nikdy nemůžete vložit vše, nemůžete vložit celospolečenský kontext. Další otázkou je, jestli může umělá inteligence chybovat. Nevidíme, co se děje uvnitř. Kdo bude nad umělou inteligencí dohlížet? Možná se z mého pohledu dopustila chyby, podle někoho jiného ale ne. Kdo má poté rozhodnout?

Vidíme potenciální přínosy nové technologie, ale stále před námi stojí řada problémů. Z tohoto důvodu se neobávám, že by lidé byli v dohledné době nahrazeni umělou inteligencí. V budoucnosti se možná dočkáme změn v mnoha oblastech, v těch tradičních však nikoli.

Moderní technologie a internet dramaticky přetváří řadu odvětví. Nejzřetelnějšími případy jsou pravděpodobně Uber či AirBnb. Myslíte, že se i v oblasti poskytování právních služeb dočkáme nějaké „uberizace“?

Uber a AirBnb jsou závislé na technologiích, ale podstatnější je to, že se jedná o zcela nové byznys modely – jednoduché, které umožňují účelně zhodnotit dosud nevyužité zdroje. Těch je mnoho i ve světě práva. Abychom je mohli zužitkovat, musíme i my přijmout tento model. Bez toho není možné očekávat stabilní a udržitelný rozvoj v této oblasti.

Mohou se právníci už nyní připravit na dobu, kdy za ně umělá inteligence obstará výraznou část jejich agendy?

Myslím, že při velkých transakcích nebudou právníci nahrazeni umělou inteligencí, osobně bych jí nevěřil. V případech menších transakcí a jednoduchých smluv mohou být nicméně lidé pravděpodobně jednoduše nahrazeni. Nedomnívám se, že umělá inteligence představuje velkou hrozbu pro velké advokátní kanceláře, ale spíše pro menší společnosti či samostatné advokáty. Tyto skupiny by pravděpodobně měly zvážit, jak umělou inteligenci využít, aby jí samy nebyly nahrazeny.

Pozorujete výraznější změny v potřebách a požadavcích klientů ve srovnání s dobou před pěti či deseti lety?

Proces globalizace proměňuje trhy. V minulosti jsme byli svědky většího počtu vnitrostátních či regionálních transakcí. Dnes se uskutečňují všude po světě. Druhá změna se týká samotného právního stavu – počet právníků neustále roste, konkurence je mnohem větší. V minulosti existoval pouze omezený počet špičkových právních kanceláří, dnes je jich však výrazně více. Pro klienty je důležitějším faktorem cena.

Bez jakých osobních vlastností myslíte, že se advokát v blízké budoucnosti neobejde?

Mám za to, že ty tradiční jsou stále nejdůležitějšími. Nejvíce z nich spolehlivost, poté profesionalita. Mezi nové by mohl patřit smysl pro byznys, protože v minulosti se advokáti zabývali jen právními otázkami, ale dnes je často vyžadováno, aby vzali v potaz byznys.

V jakém ohledu se změnil profil mezinárodního právníka v posledních deseti letech?

Právní profesionálové musejí být v současné době týmovými hráči, sami o sobě již nejsou hvězdami. Když celosvětově rozšiřujete své podnikání, jednoduše nemůžete očekávat, že bude právník schopen řešit všechny Vaše problémy v mnoha různých jurisdikcích. Musí mít tým složený z advokátů z několika různých zemí, či mít alespoň tým, který bude dohlížet nad místními advokáty. V tomto ohledu musí být velmi dobrým týmovým hráčem s vůdčími dovednostmi. 

Jan Hoferekredaktor
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři