Rozhovor: Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový webový portál justice.cz

Portál Ministerstva spravedlnosti „justice.cz“ patří svým informačním záběrem mezi nejrozsáhlejší portály státní správy. Díky postupné elektronizaci justice může každý občan na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti sledovat například soudní řízení prostřednictvím internetu nebo podávat elektronický platební rozkaz. S menšími obměnami portál funguje již desátým rokem.

Foto: Fotolia

V současnosti ale webové stránky přestávají konkurovat novému internetovému prostředí. Ministerstvo spravedlnosti proto připravuje na základě studie proveditelnosti vytvoření nového portálu. Na to, jakým způsobem se tak rozsáhlý projekt realizuje, jsme se zeptali přímo manažerky projektu odboru informatiky Jany Koucké.

Co je cílem nového webového portálu, k čemu by měl nový web přispět? Jsou nedostatky současného webu tak markantní?

Cílů je hned několik. Portál justice.cz v současnosti slouží jako hlavní zdroj informací pro veřejnost o práci resortu, což je přibližně 200 organizací. Internetové prezentace těchto organizací jsou přímo portálem propojené. Součástí portálu justice.cz je i moderní internetové a elektronické soudnictví -  eJustice. Tím mám na mysli například obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, ePodatelna, infoJednání a další. Tyto aplikace ohromně usnadňují občanům přístup k informacím z oblasti justice. Každý web má ale svoji životnost, ten náš je již za hranicí této životnosti. Do současného webu se investovalo naposled v roce 2008 a to je z pohledu vývoje v IT oblasti nedostatečné. Stávající web již nemůže konkurovat současným možnostem internetového prostředí. Byl vytvořen před deseti lety a na jeho špatný stav již delší dobu upozorňují nejen zaměstnanci ministerstva, ale i ostatní složky resortu. Neobsahuje podporu pro RSS, má pouze omezené prezentační možnosti, nepodporuje ani přístup pro mobilní zařízení. Velký problém je, že je vývojově uzavřený a neumožňuje rozšiřování dalších aplikací. Našim cílem je připravit takový portál, který bude opět moci obhájit pozici nejlepšího webu státní správy. Málokdo ví, že portál justice.cz získal v minulosti tři ocenění jako „Web veřejné správy“. Stále hledáme informace o tom, co na našem webu chybí, konzultujeme to s pracovním týmem, kde jsou zastoupeni nejen lidé z ministerstva, ale i z celého resortu. Nejlepší vizitkou pro nás bude, když nový portál nejen že dokáže obstát v novém prostředí, ale znovu obhájí svou pozici nejlepšího webu státní správy.


Z jakých zdrojů bude nový portál justice.cz financován a kolik peněz půjde přímo z rozpočtu ministerstva spravedlnosti?

Projekt „Vytvoření portálu Justice v návaznosti na portál veřejné správy a agendové portály“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR. Na celý projekt je schválena částka 19 200 000 Kč s DPH. Z evropských zdrojů bude financováno 85 % a ze státního rozpočtu pouze 15 % celé částky. Ze státního rozpočtu bude tedy čerpáno 2 880 000 Kč s DPH. Následná údržba celého řešení po dobu udržitelnosti projektu bude hrazena ze státního rozpočtu.

Vyplatí se taková investice? Určitě se najdou názory, že nejlepší úspora je nic nekupovat. Je vůbec možné hledat návratnost do IT investic?

Ano, investice se dle mého názoru zcela jistě vyplatí. Názor, že nejlepší úspora je nic nenakupovat, je z dlouhodobého hlediska velmi krátkozraký. Problémem je, že bez investic by web nadále nebyl schopný fungovat ani ve stávajícím rozsahu a výrazným způsobem by klesla dostupnost informací z justice. Nelze ani opomenout, že některé informace jsou orgány veřejné moci povinny zveřejňovat ze zákona. Zároveň je dnes již naprostým standardem zveřejňovat maximální množství informací na internetu. Vzhledem k tomu, že portál poskytuje primárně službu veřejnosti, je třeba návratnost investice vnímat z celospolečenského hlediska, zejména ve zvýšení míry dostupnosti informací z justice pro veřejnost.

Jak bude vybrán dodavatel nového systému? Bude pokračovat stávající dodavatel portálu justice.cz nebo bude vypsáno výběrové řízení?

Dodavatel nového řešení bude vybrán v rámci otevřeného nadlimitního výběrového řízení. Součástí soutěže bude jak samotné řešení a implementace, tak i údržba systému na pět let. Stávající portál bude novým řešením nahrazen. S tím skončí i technická podpora od současného dodavatele.

Kdo má nejvyšší rozhodovací pravomoc ohledně projektu?

Realizátorem projektu je ministerstvo spravedlnosti a to má také primární rozhodovací pravomoc a ponese odpovědnost za realizaci celého projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt financovaný ze strukturálních fondů EU, je monitorován ze strany ministerstva vnitra jako zprostředkujícího orgánu a také ministerstva pro místní rozvoj jako řídícího orgánu.

Tím se dostáváme k mé další otázce, jak dlouho se již projekt na nový portál připravuje.

S ohledem na to, že každý tak rozsáhlý projekt potřebuje důkladnou přípravu, a to nejen po stránce technické, tak ani tento nebyl výjimkou. O nutnosti řešit technický stav portálu se začaly vést diskuze již v roce 2008, kdy byl projekt navržen a poté i schválen coby jeden z prioritních projektů, které jsou součástí strategie SMART ADMINISTRATION 2007–2015 (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby). V  roce 2010 zadal odbor informatiky zpracování studie proveditelnosti „Vytvoření nového portálu Justice“. Při tvorbě studie došlo i ke konzultacím s vybranými organizacemi resortu. Už při přípravě studie se předpokládalo, že náklady na zajištění tohoto projektu bude možné hradit v rámci Integrovaného operačního programu. Začátkem února tohoto roku byl Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR projekt schválen. Na začátku srpna Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo veřejnou zakázku, přičemž lhůta pro podávání nabídek končí 29. září. Veškeré dokumenty k vyhlášené veřejné zakázce jsou k dispozici na profilu zadavatele. Nový portál justice.cz má být dokončen do dubna 2015. Podmínkou dokončení v tomto termínu je samozřejmě úspěšné dokončení výběrového řízení.

V čem bude změna portálu tak zásadní? Půjde jen o vzhled, strukturu nebo modernizaci po technologické stránce?

V rámci tohoto projektu proběhne výměna celého redakčního systému portálu justice.cz pro cca 200 organizací, který slouží k přípravě a publikaci informací. To je nejdůležitější část projektu. Zároveň dojde k obměně grafického vzhledu webových stránek, struktury zveřejňovaných informací, funkcionality prostředí a napojení na agendové portály. Vzhledem k zastaralosti současného systému se jedná o klíčový projekt ministerstva spravedlnosti s dopadem na všechny organizace resortu. Součástí projektu je i obměna extranetu justice, což je takový internet pouze pro pracovníky resortu justice. Jeho řešení je a zůstane shodné s portálovým řešením.

Bude zachován přístup přes portál justice.cz k dalším zdrojům poskytovaným resortem justice, jako je například přístup do veřejného (obchodního) rejstříku, insolvenčního rejstříku atd.?

Ano. Přístup k těmto zdrojům zůstane samozřejmě zachován. Tyto zdroje jsou veřejností velmi využívány a patří ke klíčovým informačním zdrojům poskytovaným resortem justice. Předpokládá se, že v rámci projektu dojde i ke sjednocení grafické podoby jednotlivých zdrojů a prostředí bude přehlednější.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články