Novinky v řešení spotřebitelských sporů Zdroj: Fotolia

Novinky v řešení spotřebitelských sporů

Nový rok 2016 přinesl mimo jiných legislativních počinů také novinky v ochraně spotřebitelů a v možnostech vymáhání spotřebitelských nároků vůči podnikatelům. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („zákon o ochraně spotřebitele“).

Mgr. Matúš Tutko

Mgr. Matúš Tutko

Právník v advokátní kanceláři Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.

Mgr. Matúš Tutko

Právník v advokátní kanceláři Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.

Změny zákona o ochraně spotřebitele přináší nové povinnosti podnikatelům, jejichž neplnění může být sankcionováno pokutou až do výše 1.000.000 Kč. Z tohoto důvodu je nutné změnám věnovat odpovídající pozornost.

Novela zákona o ochraně spotřebitele implementuje povinnosti stanovené Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a dále adaptuje český zákon ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line („ODR nařízení“).

Cílem nové právní úpravy je zlepšit možnosti spotřebitelů domáhat se svých práv vůči podnikatelům, a to nejenom ve sporech vyplývajících z vnitrostátních obchodů, ale s ohledem na stále běžnější nákup po internetu, taky ze sporů vyplývajících z on-line obchodů v rámci celé Evropské unie.

Novinky v zákoně o ochraně spotřebitele

Spotřebitelům je od 1. února 2016 dána možnost řešit spory s podnikateli mimosoudní cestou. Subjektem příslušným k řešení spotřebitelských sporů mimosoudně je vyjma specifických případů Česká obchodní inspekce. Ministerstvo průmyslu a obchodu však může určit i další oprávněné subjekty.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se bude zahajovat pouze na návrh spotřebitele a pro podnikatele bude účast v něm ze zákona povinná. Zahájením mimosoudního řešení sporu se navíc bude přerušovat běh promlčecích lhůt ohledně práv, kterých se řízení dotýká.

Novela zákona o ochraně spotřebitele se rovněž dotkne povinností podnikatelů, a to zejména ve dvou oblastech:

(i)   zavádí povinnost podnikatelů s orgánem příslušným pro řešení spotřebitelského sporu úzce spolupracovat a poskytnout tomuto orgánu součinnost,

(ii)   zavádí informační povinnosti podnikatelů vůči spotřebiteli o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Informační povinnosti budou podnikatelé povinni plnit také prostřednictvím svých internetových stránek a v rámci všeobecných obchodních podmínek.

Porušení výše uvedených povinností podnikatelů je zákonem o ochraně spotřebitelů sankcionováno pokutou až do výše 1.000.000 Kč. 

Řešení sporů on-line

ODR nařízení je na rozdíl od novelizovaného zákona o ochraně spotřebitele významné pouze pro podnikatele, kteří svoje smlouvy se spotřebiteli uzavírají prostřednictvím internetu, např. provozovatelé e-shopů nebo internetových portálů. ODR nařízení se vztahuje pouze na podnikatele a spotřebitele, kteří jsou usazení, resp. mají bydliště v některém z členských států EU.

Podnikatelé jsou dále podle ODR nařízení povinni informovat spotřebitele o existenci platformy pro řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách, společně s elektronickým odkazem na tuto platformu a informací o e-mailové adrese podnikatele, kde jej může spotřebitel kontaktovat. V případě, že podnikatel činí nabídky e-mailem, uvede elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line také v tomto nabídkovém e-mailu.

ODR nařízení nabylo účinnosti již 9. ledna 2016, tzn., že podnikatelé jsou povinni plnit informační povinnosti již od tohoto data. Platforma pro řešení sporů on-line dostupná na stránkách Evropské komise však bude plně funkční až od 15. února 2016. 

ochrana spotřebitele evropské právo novela zákona

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články