Pět otázek pro Lukáše Bohuslava

Rozhovor s JUDr. Lukášem Bohuslavem, Ph.D., jedním z přednášejících na blížící se konferenci Právo ve veřejné správě, především o zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a compliance programech.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

1) Jak hodnotíte po téměř čtyřleté účinnosti právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob? Je zde prostor pro legislativní změny?

Lze konstatovat, že orgány činné v trestním řízení se naučily zákon o trestní odpovědnosti právnických osob používat. Některé firmy na základě účinnosti tohoto zákona zpevnily svůj compliance program. Zároveň vyvstaly některé problémy aplikační praxe. Mezi ně lze jmenovat problematickou koncepci přičitatelnosti, povinnost státního zástupce stíhat právnickou osobu i ve chvíli, kdy je v klinické smrti (právnická osoba, nikoliv státní zástupce) a konečně též vymezení trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit.

2) V Poslanecké sněmovně je novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen ZTOPO). Ta má změnit současnou koncepci pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná, na výčet negativní. To by znamenalo, že právnická osoba bude odpovídat za všechny trestné činy, ledaže jsou ZTOPO vyloučeny. Souhlasíte s takovou změnou koncepce?

V okamžiku, kdy jsme se rozhodli jít cestou koncepce trestní odpovědnosti právnických osob, tak je od počátku jasné, že nastavený systém je nespravedlivý. Proč některé právnické osoby odpovědné jsou a některé de facto odpovědné nejsou? Tedy, pokud jejich předmět činnosti spočívá v podnikání,  na které výčet nedopadá. Lze vyjmenovat zdravotnická zařízení, nemocnice, podnikání v oboru dopravy atp. Pokud tedy máme současnou právní úpravu takovou jaká je, je třeba tento stav narovnat.

3) Lze v takovém případě očekávat nárůst trestních řízení, resp. pravomocných odsouzení právnických osob?

Zcela jistě ano. Na druhou stranu i tyto právnické osoby se budou snažit trestné činnosti a obecně nešvarům předejít více než nyní. Budou tedy jednat více preventivně.

4) Během prvních tří let účinnosti ZTOPO bylo pravomocně uloženo 25 trestů, z nichž téměř polovinu uložil Městský soud v Brně. Obvodní soudy v Praze uložily celkem 3 tresty. Lze vysledovat nějaké rozumné vysvětlení této disproporce, nebo jde jen o náhodu?

Možným vysvětlením je, že se Brňané a jejich firmy dopouštějí častěji trestné činnosti. To pravé vysvětlení ale asi hledejme jinde. Bude to zvýšenou aktivitou státního zastupitelství a policejního orgánu, to jednoznačně.

5) Ve své praxi se věnujete tzv. compliance programům. Jaké výhody může jeho zavedení právnické osobě přinést?

Výhody lze charakterizovat pomocí 3P: prevence, pečlivost, připravenost. Nastavené mechanismy a opatření mohou právnickým osobám pomoci od problémů se zákonem. Pokud však nastanou, i v tuto chvíli mohou nastavené procesy právnické osobě značně pomoci.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články