cloud

ČlánkyOstatníMartin Brázdil27.03.2017

Rizika smluv o cloudových službách

I když poskytování cloudových služeb není v oblasti správy a ukládání dat žádnou novinkou, v praxi se mohou stále objevovat různá nebezpečí, která plynou z nedostatečné znalosti těchto služeb. S přihlédnutím k běžně se vyskytujícímu přeshraničnímu aspektu je často předmětem diskuse zejména kontrola bezpečnosti ukládání dat a jejich přesun za hranice Evropské unie. Samotným smlouvám o cloudových službách a jejich specifikům je přitom věnováno mnohem méně pozornosti, ačkoliv nemalá část veřejně dostupných smluv z této oblasti znatelně limituje odpovědnost poskytovatele a jen minimálně zohledňuje zájmy a práva druhé strany.
ČlánkyObčanské právoMiloš Sochor26.02.2017

Právní aspekty ochrany osobních údajů v rámci cloudových služeb

Způsob a rozsah nakládání s osobními údaji se dynamicky vyvíjí s možnostmi, které uživatelům poskytují moderní technologie. Zejména v oblasti informačních technologií je zřejmý neustálý rozvoj a nové způsoby administrace interních procesů podnikatelů a zajištění nezbytných činností i prostřednictvím třetích osob. Jako příklad takového nástroje můžeme uvést tzv. cloud computing.
ČlánkyOstatníJUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.02.04.2015

Práce s cloudem a její právní i neprávní úskalí

Technologický pokrok posledních několika let se logicky promítá do všech lidských aktivit, činnosti pracovní nevyjímaje. Proto stále více lidí při své práci přichází do styku s technologickými řešeními a postupy, které by ještě v nedávné minulosti nebyly vůbec myslitelné. Jedním z těchto zcela nových přístupů k organizaci práce je právě cloud. Pojem jako takový má několik definic a jeho přesné vymezení či náplň ještě nikdo jednoznačně neposkytl. Proto se můžeme setkat s více pohledy na to, co jako cloud vlastně lze chápat. V článku se nebudeme pokoušet cloud definovat, spíše se zaměříme na různá úskalí s jeho používáním spjatá.
ČlánkyOstatníIng. Aleš Špidla05.10.2014

Máte soukromá nebo firemní data v cloudu? Prostudujte a pohlídejte si podmínky poskytovatele.

Virtualizace světa informačních technologií, aplikací, služeb, úložných kapacit je fenoménem dnešní doby. Využívání cloudových služeb včetně virtuálních úložišť přináší řadu rizik, s nimiž je nutné se nejdříve podrobně seznámit. Obchodní podmínky poskytovatelů cloudových řešení jsou totiž velmi různorodé. A to nejen v přístupu jednotlivých poskytovatelů, ale i v přístupu jednoho poskytovatele k zákazníkům z různých sfér – privátní, firemní apod.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři