duševní vlastnictví

ČlánkyObčanské právoPrávo ITLucie Smolka02.09.2020

Jak bezpečně vyzkoušet novou technologii? S využitím opční smlouvy

Řadě vědeckých průzkumů předchází prvotní výzkum, jehož cílem je získané výsledky využít v praxi. Zejména pokud je výzkum zadán či financován soukromou sférou, je nutné kvalitně právně zajistit hladký přechod výzkumných výsledků do praxe. V jednotlivých fázích tohoto procesu řeší právní dokumenty otázky týkající se podoby spolupráce obou stran, smlouvy o nehmotné dílo, případně smlouvy o společném výzkumu a následně i smlouvy zajišťující uvedení výsledků výzkumu do praxe.
ČlánkyOstatníMgr. Ing. Petra Lupieńská21.07.2020

WIPO PROOF – novinka jak získat důkaz o původcovství k předmětu duševního vlastnictví?

Na cestě od konceptu vývoje produktu až po komercializaci vzniká řada výstupů, ohledně kterých se mohou vyskytnout spory týkající se autorství. Tvůrci se setkávají s případy, kdy jim někdo „okopíruje“ jejich nápad, a to i přesto, že si své nápady chránili např. formou NDA (dohody o mlčenlivosti). Výsledkem pak mohou být komplikované soudní spory, předmětem kterých je dokazování autorství děl duševního vlastnictví.
ČlánkyObčanské právoKristina Nováková22.04.2020

Světový den knihy a autorského práva a Světový den duševního vlastnictví

Dnes si připomínáme Světový den knihy a autorského práva, který vyhlásila světová organizace UNESCO před 25 lety na konferenci v Paříži. Tradičními partnery akcí pořádaných na podporu literatury jsou nejen sami spisovatelé, ale také knihovny, školy nebo další veřejné či soukromé instituce. Již v neděli 26. dubna oslavíme také související Světový den duševního vlastnictví.
ČlánkyObchodní právoJUDr. David Karabec13.04.2020

Brexit a práva k duševnímu vlastnictví

Spojené království a EU ratifikovaly Dohodu o vystoupení, která umožnila Spojenému království opustit EU dne 31. ledna 2020 a začít přechodné období (od 1. února 2020 do 31. prosince 2020). Během této doby budou právní předpisy EU nadále fungovat stejně jako ve Spojeném království. Systém duševního vlastnictví (IP) bude pokračovat až do 31. prosince 2020.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoMgr. Ivan RámešMgr. Tomáš Havelka08.04.2019

Ochrana duševního vlastnictví: základní právo s předností i před ochranou soukromí a rodinného života, rozhodl SDEU

Ochrana duševního vlastnictví je Listinou základních práv EU („Listina“) řazena mezi základní práva obdobně jako ochrana vlastnictví hmotného majetku nebo ochrana rodinného života, zákaz mučení či svoboda podnikání. V případě konfliktu mezi základními právy je potřeba tato práva vzájemně poměřovat a zajistit jejich vyvažování.
ČlánkyOstatníJUDr. David Karabec13.11.2018

Ochrana duševního vlastnictví ve franchisingových systémech

Práva k duševnímu vlastnictví jsou neodmyslitelnou součástí obchodního majetku franchisingových podniků a tvoří významnou součást jejich obchodního jmění.V případě franchisingových systémů jde navíc o jednu ze základních podmínek jejich fungování jako jedinečných konceptů, které se odlišují od ostatních systémů. A to nejen vnitřní organizací a uspořádáním celého systému, ale i navenek zejména prostřednictvím vizualizace celého konceptu, kterým komunikují se svými zákazníky a odlišují se tím od jiných franchisingových systémů.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři