finanční arbitr

AktualityČTK29.10.2018

Arbitr vydal přes 100 rozhodnutí o neplatnosti pojistek

Praha 29. října (ČTK) - Přes sto rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch klientů v kauze neplatných smluv investičního životního pojištění eviduje spolek Podvedení klienti, který pomáhá poškozeným spotřebitelům. Počet rozhodnutí, která konstatují neplatnost smluv těchto pojistek, denně roste. Největší podíl připadá na smlouvy České pojišťovny. Dotčeny jsou i další pojišťovny, řekl dnes novinářům člen výboru spolku Jiří Chvojka. Rozhodnutí se týkají konkrétních individuálních pojistných smluv a není možné vztahovat je na všechny produkty investičního životního pojištění, reagovala ČP.
AktualityČTK21.06.2018

Soudy upozorňují na dlouhé rozhodování arbitra o pojistkách

Praha 21. června (ČTK) - Soudy upozorňují na dlouhé rozhodování finančního arbitra o neplatnosti smluv investičního životního pojištění. Nejvyšší správní soud ČR zamítl kasační stížnost finančního arbitra proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým soud přikázal arbitrovi ve stanovené lhůtě vydat nález ve sporu klienta s Českou pojišťovnou, vyplývá z rozsudku, který má ČTK k dispozici. Podle arbitra zákon nestanoví žádné lhůty pro nalezení smírného řešení.
ČlánkyFinanční právoJUDr. Jana Tomešová18.05.2016

Finanční arbitr – rozhodování sporů mezi spotřebitelem a finanční institucí

Ochrana spotřebitele v oblasti finančních produktů byla nově posílena změnou zákona o finančním arbitrovi, kdy došlo k významnému rozšíření jeho působnosti a posílení jeho procesních pravomocí při řešení sporů s finančními institucemi. V současné podobě představuje řízení u finančního arbitra zajímavou mimosoudní alternativu pro spotřebitele, který má zájem se domáhat ochrany svých zájmů v oblasti finančních služeb.
ČlánkyFinanční právoJUDr. Martin HoutMgr. David Merenda28.04.2016

Rozhodnutí finančního arbitra a jejich soudní přezkum

Ačkoliv se občas někteří účastníci řízení před finančním arbitrem domnívají, že rozhodnutí finančního arbitra s definitivní platností určuje jejich práva a povinnosti, není tomu tak. Finanční arbitr je správní orgán s pravomocí rozhodovat spotřebitelské spory z vybraných sektorů finančního trhu, případně ukládat sankce a pokuty, a proto se i na něj vztahuje mj. čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí…“.
ČlánkyFinanční právoJUDr. Martin HoutMgr. David Merenda14.03.2016

Obecně k průběhu řízení před finančním arbitrem

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh navrhovatele, kterým může být od 1. 2. 2016 už pouze spotřebitel. Jeho právní úpravu obsahuje především zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFA“), v souladu s § 24 ZFA se však subsidiárně použije i zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), kromě základních zásad činnosti správních orgánů ve smyslu jeho § 2 až § 8 pak zejména ustanovení o doručování, počítání času, přerušování či zastavování řízení, postup v námitkovém či přezkumném řízení apod.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři