rozklad

ČlánkySprávní právoMgr. Jan Ferfecký21.09.2017

Zbytečná svázanost při rozhodování o rozkladu? Několik poznámek k náhledu správních soudů

Článek pojednává o jediném, ale dosti problematickém, zákonném ustanovení a navazuje na několik soudních případů, kde se ukázala jeho značná nepraktičnost. Autor usiluje nikoli jen o přiblížení těchto rozhodnutí, ale především o možné zobecnění (nejen) jejich závěrů do budoucna.
ČlánkySprávní právoMgr. Ing. Martin Adamec07.01.2015

Fenomén uměle vytvářené druhé instance v řízení o rozkladu

Institut rozkladu představuje řádný opravný prostředek uplatňovaný v rámci správního řízení proti nepravomocným rozhodnutím v případech, kdy je již v prvním stupni rozhodováno na nejvyšší (ústřední) úrovni státní správy. Jedná se tedy o dispozitivní právo účastníků řízení napadnout prvoinstanční rozhodnutí ústředního správního úřadu či osoby stojící v jeho čele (ministra, příp. vedoucího). Právní úprava dlouhodobě počítá i s rozhodováním na úrovni státních tajemníků ministerstev na základě tzv. služebního zákona.
AktualityÚřad pro ochranu hospodářské soutěže23.10.2014

Rozklad Českých drah byl zamítnut, nákup Railjetů proběhl nezákonně

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zmítl rozklad společnosti České dráhy, a.s., a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Rekonfigurace netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní přepravu“. Českým drahám byla za porušení zákona o veřejných zakázkách v tomto zadávacím řízení uložena sankce ve výši 25 000 000 Kč.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři