zneužití práva

ČlánkyObčanské právoJUDr. Ondřej Drachovský22.09.2020

Je konečně zjevné, co znamená výraz „zjevně“?

Občanský zákoník z roku 2012 má v oblibě výrazy „zjevně“ či „zjevné“. Tyto výrazy jsou používány v různých souvislostech a bohužel i v různém významu. Skeptik by namítl, že důsledný racionální zákonodárce nikdy nepoužívá jeden výraz k vyjádření různých skutečností. Racionální zákonodárce je ovšem fiktivní entitou.
AktualityČTK20.04.2020

Právníci odmítají využití zpravodajských informací u soudu

Praha 20. dubna (ČTK) - Více než 50 právníků žádá v otevřeném dopise poslance, aby odmítli rozšíření pravomocí policie, které má zavést novela zákona trestního řádu. ČTK o tom informovala nezisková organizace Iuridicum Remedium (IuRe). Podle novely by informace získané zpravodajskými službami mohly být používány policií v trestním řízení jako důkazy. Návrh loni v listopadu spolu s novelou zákona o Policii ČR schválila vláda, v úterý by se jím měla podle organizace zabývat Sněmovna.
ČlánkyObčanské právoProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš23.01.2020

Porušení zákona oklikou: fraus legis facta v civilním právu

Pojednání se v kontextu historické a regionální komparace zabývá problematikou obcházení zákona v obecném právu občanském se zřetelem k českému a slovenskému právu. Autor poukazuje, že se v databázích rozhodnutí českých a slovenských soudů vyskytuje několik tisíc rozhodnutí, jež se dotýkají problematiky obcházení zákona, ať již významně, anebo jen okrajově.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceMgr. Markéta Adámková18.10.2016

Stavení promlčecí lhůty v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), který přinesl mnoho změn v současném civilním právu. Jednou z nich je i ustanovení § 647 o. z., které stanoví, že: „V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta běžet již dříve, po dobu jednání neběží.“
ČlánkyProcesní právoMgr. Lenka Chalupská28.07.2016

Několik poznámek ke zneužití procesního práva v civilním řízení

Viktor Knapp definuje zneužití práva (abusus iuris) jako „chování zdánlivě dovolené, jímž má být dosaženo výsledku nedovoleného.“[1] Klíčové spojení „zdánlivě dovolené chování“ samo o sobě vzbuzuje jisté pochybnosti, neboť objektivní právo zná toliko chování dovolené, tj. podle práva, a chování nedovolené, tj. v rozporu s právem.[2] Avšak tak či onak se jedná o slovní spojení zcela odpovídající povaze věci.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři