Návrh Ministerstva spravedlnosti umožní efektivnější zásah státu do majetku pocházejícího z trestné činnosti

Vláda dnes schválila návrh novely trestně právních předpisů z dílny Ministerstva spravedlnosti, které mají přispět k efektivnějšímu zajištění, správě a odčerpání majetku náležejícího pachatelům trestné činnosti. Změna zákona vychází z vládní strategie pro boj s korupcí a organizovaným zločinem. Zároveň reaguje na praktické poznatky aplikační praxe a odstraňuje jisté výkladové nejasnosti a zákonné překážky, jež v současné době brání státu účinně a účelně zasahovat do majetku pocházejícího z trestné činnosti.

Foto: Fotolia

Navrhovanou právní úpravou chceme především zefektivnit správu majetku zajištěného v trestním řízení a nově umožnit zajištění majetku pachatele trestné činnosti i pro účely výkonu peněžitého trestu. Zároveň zavádíme obligatorní propadnutí výnosů z trestné činnosti, neboť je potřeba důsledně dbát na to, aby bylo pachateli odňato to, co neoprávněně získal,“ uvedla k návrhu ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Novela by měla také přispět k efektivnějšímu zajištění majetkových nároků poškozených v trestním řízení, protože umožňuje zajistit majetek již ve fázi trestního řízení před zahájením trestního stíhání.

Podle stávající právní úpravy lze majetkové nároky poškozeného v trestním řízení zajistit až ve fázi po zahájení trestního stíhání a pouze v případě, že je dána důvodná obava, že uspokojení takových nároků bude mařeno nebo ztěžováno. Přitom je zřejmé, že právě na začátku trestního řízení je největší šance dohledat a zajistit majetek osoby, proti níž se vede trestní řízení, protože mnohdy tato osoba ještě nestihne zmařit zajištění majetku. Naopak s postupem času tato šance rapidně klesá,“ vysvětlila další přínosy novely ministryně Válková. 

 

Hlavní cíle navrhované právní úpravy jsou tedy následující:

  •  jednoznačně koncipovat správu zajištěného majetku, zefektivnit ji a snížit její finanční náročnost;
  • zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení;
  • rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Za účelem dosažení vytyčených cílů ministerstvo navrhlo zejména následující změny:

  • rozšíření podmínek prodeje majetku zajištěného v trestním řízení;
  • jednoznačné vymezení postavení správce majetku zajištěného v trestním řízení;
  • umožnění správy podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení;
  • rozšíření podmínek pro zajištění majetkových nároků poškozeného v trestním řízení;
  • umožnění zajištění pouze části majetku obviněného pro účely výkonu trestu propadnutí majetku;
  • umožnění zajištění majetku obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu;
  • obligatorní propadnutí výnosů z trestné činnosti pachateli.

Nabytí účinnosti novely se předpokládá k 1. lednu příštího roku.  

            

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články