Miroslav Dubovský

Rozhovor: Miroslav Dubovský - Fúze a akvizice v roce 2020

Mgr. Miroslav Dubovský, Country Managing Partner a vedoucí korporátní a M&A praxe v advokátní kanceláři DLA Piper Prague, shrnuje změny v oblasti fúzí a akvizic za uplynulý pandemický rok 2020.

Miroslav Dubovský

Rok 2020 byl pro mnohé oblasti práva v souvislosti s pandemií infekčního onemocnění  COVID-19 velmi náročný. Vaše advokátní kancelář DLA Piper právě vydala pro klienty i odbornou veřejnost každoročně očekávaný M&A report. Vzhledem k tomu, že DLA Piper je v oblasti fúzí a akvizic celosvětovou jedničkou a působí tak jako právní poradce na největším počtu M&A transakcí na světě, podaří se Vám tak každoročně shromáždit velké množství dat z realizovaných transakcí. Tyto ve svém M&A reportu vždy důkladně analyzujete a zároveň Vám to umožňuje předvídat trendy do budoucna. Jaký dopad měl tak, viděno na základě Vašich analýz, uplynulý rok pandemie právě na oblast fúzí a akvizic? 

Všeobecně jsme očekávali, že v případě fúzí a akvizic dojde k větším změnám, než následně vyplynulo z analýzy uzavřených transakcí. Na konci prvního čtvrtletí se mnoho transakcí buď úplně zastavilo, nebo přerušilo. U těch, které přesto pokračovaly, došlo ke zpomalení celého procesu oproti obvyklému časovému rámci. Současně jsme zaznamenali u mnoha obchodů podepsaných ještě před propuknutím pandemie snahu kupujících od uzavřené transakce odstoupit, případně renegociovat cenu. 

Během léta se ale situace na trhu ustálila, transakce se znovu rozběhly a situace se vrátila do původního stavu. Ve výsledku je možné konstatovat, že obecně to byl velmi dobrý rok pro transakce. 

Současně ale došlo ke změnám ve struktuře transakcí: zvýšila se obliba jistotních účtů, změny jsou i ve způsobu stanovení kupní ceny a došlo i k navýšení používání W&I pojištění, tj. specifického pojištění pokrývajícího případné nároky z porušení poskytnutých prohlášení a záruk ve smlouvách. Řada těchto trendů bude pokračovat i v tomto roce.

Jak si vysvětlujete, že dopad pandemie na tuto oblast nebyl tak významný, jak se očekávalo?

Myslím, že je to dáno několika  faktory. Jednak na trhu je dostatek levných peněz a současně pak řada investorů má připravenou hotovost na investice z minulých období. Navíc začalo být zřejmé, že současná pandemie hned tak nezmizí, a tak další vyčkávání na vhodný okamžik pro uskutečnění transakce částečně postrádá smysl. Tomu odpovídá i skutečnost, že nenastal výrazný pokles kupních cen. 

Jaká je podle Vás po roce pandemie situace obchodních transakcí v České republice? 

I přes to, že se rok 2020 nesl ve znamení nejistoty a křehké ekonomiky, objem fúzí a akvizic se na českém trhu dramaticky nesnížil. Klesla však celková hodnota uzavřených transakcí. 

Současně ale vznikl nový pohled na to, která odvětví jsou nyní riziková (například hotely, zábavní průmysl) a která naopak čeká další rozvoj (e-commerce atd.). 

Technologický sektor byl nejaktivnější, a to především z důvodu digitalizace společností. Řada firem začala v roce 2020 investovat do moderních technologií, a to ať už pro vlastní potřeby a efektivní fungování, či aby zvýšily svou hodnotu v očích budoucích či potenciálních kupujících. Tento trend můžeme očekávat také v roce 2021.

Obrovský růst můžeme i nadále pozorovat v e-commerce. Lidé si zvykli nakupovat online a pravděpodobně u toho alespoň částečně zůstanou. Následuje oblast farmacie a zdravotnictví. Naopak největší ztráty zaznamenaly oblasti turismu, leteckého průmyslu a pohostinství obecně. Pro příští období se pak očekává nárůst transakcí týkajících se společností ve finanční tísni.

Transakce v oblasti nemovitostí zažily za poslední rok celosvětově nebývalý pokles. Čím to, že český realitní trh tento trend nekopíroval a objem zaznamenaných transakcí se blížil předešlým rokům?

Je to dáno především tím, že největší transakce na českém realitním trhu se stihly uskutečnit ještě před vypuknutím pandemie. Současně pak na českém trhu je omezený počet vhodných nemovitostí pro nemovitostní fondy, ať již jsou zaměřeny na logistická centra, kanceláře anebo obchodní prostory. Tato skutečnost společně s přetlakem volného kapitálu působila příznivě pro realitní trh. Současně se pak nastartovala nová oblast, o které se delší dobu mluvilo, a to investice do nájemního bydlení, kde vzniklo několik specializovaných fondů.  

Změnilo se nějak významně množství sporů vyplývajících z transakcí? 

Počet sporů vyplývajících z fúzí a akvizic výrazně vzrostl. Vypovídají o tom i naše nejaktuálnější data za předchozí rok. Zaznamenali jsme nárůst sporů ve více než 60 % zkoumaných jurisdikcí, a to o několik desítek procent.  

Na čem nyní závisí budoucnost transakcí v České republice a ve světě? 

Tento rok byl pro mnoho firem akcelerátorem změn. Jak jsem již zmiňoval, společnosti si ve velkém uvědomily, že se aktuální situaci musí přizpůsobit. Začaly proto s digitalizací, zvýšily své investice do moderních technologií a hledají nové kanály pro distribuci svých produktů. Současně  se očekává více příležitostí na trhu s problematickými aktivy. Vývoj  se bude rovněž odvíjet od možnosti mít k dispozci i nadále levné bankovní financování. 

Dalo by se říct, že některé sektory z pandemie vyloženě benefitovaly?  

Až 21 % transakcí se celosvětově uskutečnilo v technologickém sektoru, který tak byl nejaktivnějším v uplynulém období. Citelný růst dále zaznamenaly i sektory farmacie, zdravotnictví a e-commerce. Je třeba si však uvědomit, že řada z těchto sektorů nabývala na významu i před pandemií, která však jejich růst urychlila. 

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část I.
Mimořádná stabilizační odměna v souvislosti s koronavirem

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část I.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu