Jak od ledna 2024 funguje povolování větrných a solárních elektráren

Nový stavební zákon, novela liniového zákona, novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a kombinace s takzvanou novelou Lex OZE 1 vytvářejí pro povolování a umisťování větrných a solárních elektráren už od 1. ledna 2024 mix nových podmínek, které by měly realizaci projektů usnadnit a které shrnují v tomto článku Frank Bold Advokáti. Řada projektů nebude například nově potřebovat EIA.

Větrné elektrárny
Foto: Pixabay

OZE na nezastavěném území

Důsledkem Lex OZE 1 už od počátku roku 2023 je, že výrobny OZE o instalovaném výkonu 1 MW a více mohou být za určitých podmínek umístěny do nezastavěného území bez změny územního plánu.

Nově o VTE nad 1 MW a FVE nad 5 MW rozhoduje Dopravní a energetický stavební úřad

Výraznou změnou účinnou v důsledku nového stavebního zákona od 1. ledna 2024 je částečná integrace územního a stavebního řízení do jednotného řízení o povolení záměru. Správním orgánem pro výrobny OZE včetně FVE nad 5 MW a VTE nad 1 MW je nově speciální Dopravní a energetický stavební úřad. Právě ten bude tedy nově mimo jiné rozhodovat o tom, jestli je umístění výrobny elektřiny možné v nezastavěném území.

Co mění novela liniového zákona

K tomu, aby se liniový zákon vztahoval na projekty OZE, je nutné naplnit specifické podmínky zákona, což v praxi znamená, že pro většinu energetických projektů novela zákona mění jen dílčí věci. Zejména jde o zkrácení lhůt k podání žalob, specifickou úpravu doručování písemností nebo ustanovení opatrovníka v případě smrti účastníka. Liniový zákon dále obsahuje specifickou úpravu k povolování a vyvlastňování, která se vztahuje na výrobny elektřiny o instalovaném výkonu 100 MW a více. 

Stavění menších větrných parků bude možné bez EIA

Zásadní je novela zákona o posuzování vlivů, ze které vyplývá, že nově nebude potřeba provádět zjišťovací řízení, ani řízení EIA u menších větrných parků do tří kusů turbín za předpokladu, že nebudou umístěny v chráněných lokalitách a že do tří kilometrů není umístěna jiná stávající nebo už připravovaná turbína.

Projekty OZE budou nadále ve veřejném zájmu

Na konci roku 2022 vstoupilo v platnost nařízení Rady EU 2022/2577, které stanovilo rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů - všechna tato zařízení jsou podle nařízení považována za projekty převažujícího veřejného zájmu ve vztahu k vyjmenovaným ustanovením směrnic EU. Nařízení bylo zavedeno na 18 měsíců, tedy do poloviny roku 2024. 

Nová evropská směrnice RED III obsahuje stejnou úpravu a stanoví povinnost zakotvit ji členskými státy do vnitrostátní legislativy - zavedení presumpce převažujícího veřejného zájmu projektů OZE by měli čeští zákonodárci splnit do února 2024.

Akcelerační zóny až v roce 2026

Všichni na ně čekáme. Proces umisťování a povolování OZE by v takzvaných akceleračních zónách ve vybraných lokalitách Česka měl být zjednodušený a urychlený (zejména s ohledem na výjimku z povinnosti zajistit stanovisko EIA, stanovení lhůt pro maximální délku povolovacích procesů a fikci souhlasu).

Mapování vhodných lokalit by mělo dle směrnice proběhnout nejpozději do poloviny roku 2025. Samotné akcelerační zóny pak mají být vymezeny nejpozději do začátku roku 2026.Zajímá Vás téma stavebního práva? Na kongresu Právní prostor 2024 se budeme novému stavebnímu právu věnovat hned v několika příspěvcích. Program kongresu najdete na adrese https://kongrespravniprostor.cz/.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články