Trestní odpovědnost právnických osob – 3. část: Chyby při implementaci a dodržování protikorupčních pravidel

V předchozích článcích jsme se zaměřili na potenciální důsledky odsouzení právnické osoby, na zákonné požadavky vedoucí ke zproštění trestní odpovědnosti či na vhodné postupy při analýze rizik a implementaci zpracovaných pravidel.

Legal Director, Accace s. r. o.
Foto: Fotolia

Předchozí část příspěvku je dostupná zde

Tentokrát bychom se podívali na praktickou stránku této oblasti práva, a to na některé omyly a mýty, kterých se klienti při neodborné přípravě a realizaci compliance programu dopouštějí.  

Z výčtu tradičních chyb jsme vybrali tyto nejčastější: 

 • nás se zákon nemůže týkat, nikdy se tu nic nestalo, svým zaměstnancům důvěřuji, jsme malá rodinná firma; 
 • při analýze a implementaci řešíme pouze to, co nás „pálí“;
 • přebíráme vzory z internetu;
 • jsme společnost zaměřená na vývoje softwaru, a tak jsme si nechali vypracovat směrnici IT odborníkem;
 • pravidla všichni ve firmě znají a předávají si je ústní formou, nepotřebujeme nic sepisovat;
 • nedostatek pravidel při nakládání s hotovostí nám nevadí, nikdo nic nikdy neukradl;
 • podpisový řád jsme nikdy nepotřebovali, podepisuje, kdo je zrovna v kanceláři;
 • pravidlo čtyř očí u podpisů, převodů peněz, jednání, přebírání a přijímání zboží je zbytečná administrativní zátěž;
 • compliance program je pouze „na papíře“, ale to přece v pořádku;
 • zaměstnanci neví, co má compliance officer na starosti; 
 • zákaznickou/zaměstnaneckou linku či email, kam může zaměstnanec nezávisle a anonymně sdělit podezření z protiprávního jednání, jsme nezřizovali; 
 • zaměstnanci nedůvěřují nezávislosti a anonymitě zákaznické linky;
 • compliance program se netýká nejvyššího vedení, ti se přece žádného trestného činu nedopouští;  
 • u jednoho zaměstnance došlo ke korupčnímu jednání, ale nakonec firma žádný trest neuložila;  
 • implementujeme pravidla mateřské společnosti bez provedení změn lokálních odlišností, co nám jiného zbývá; 
 • svým podřízeným udělujeme generální plné moci, je to pro nás jako jednatele efektivní;    
 • provádíme pravidelná školení v oblasti trestní odpovědnosti poslechovou formou, pro všechny účastníky je toto školení povinné; 
 • program jsme ve firmě implementovali již v roce 2016, nad potřebou jeho aktualizace jsme se prozatím nezamýšleli, nebyl na to čas. 

A takto bychom mohli ve výčtu omylů a chyb, od fáze přípravy compliance programu přes pravidelná školení po postavení compliance officera, pokračovat. 

Žádný shora uvedený příklad není v pořádku a budete-li přemýšlet, co byste ve své obchodní společnosti mohli změnit, třeba vám náš vybraný výčet omylů a mýtů, které jsme nasbírali při komunikaci s klienty, pomůže.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články