náhrada újmy

ČlánkyObčanské právoÚstavní právoJUDr. Ondřej Drachovský08.12.2020

Platí občanský zákoník i ve facebookových diskuzích?

Následující pojednání plynule navazuje na mou předchozí sérii příspěvků, neb rozebírá případ, jehož skutkové okolnosti by mohly upoutat pozornost nejednoho čtenáře bulvárních plátků. Na jeho pozadí se Nejvyšší soud vyjadřuje k limitům svobody projevu a výkladu právní úpravy způsobů odčinění zásahu do osobnostních práv na Facebooku.
ČlánkyPracovní právoJUDr. Hana JandováJUDr. Marie Rychtářová14.10.2020

Stanovení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu

Rekodifikace soukromého práva a s ní související dichotomie občanskoprávní a pracovněprávní úpravy odškodňování bolesti má značný dopad na stanovení výše nároku na náhradu nemajetkové újmy na zdraví spočívající v bolestném a ztížení společenského uplatnění vzniknuvší při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Ivo Smrž, Ph.D.28.01.2020

Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu

Článek se zabývá problematikou odčiňování duševních újem na zdraví. Metodologicky je postupováno tzv. od obecného ke konkrétnímu, nejprve proto budou zodpovězeny obecné otázky vyvstávající při odčiňování duševních újem na zdraví. Následně budou analyzována vybraná specifika při stanovení povinnosti k odčinění duševní újmy na zdraví (zejména příčinná souvislost) a při určení výše náhrady za ni.
ČlánkyObčanské právoMgr. Ondřej Strava17.12.2019

K zúžení náhrady újmy způsobené očkováním

Poslanecká sněmovna v listopadu schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Autor se v článku věnuje průběhu jeho schvalování a změnám, kterými za tu dobu prošel, jakož i z těchto změn vyvstalým otázkám, se kterými se nyní bude muset vypořádat Senát.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Jan Hrnčář20.11.2019

„Chodníkové škody“ aneb jsou chodci cupitající ovce? - část II.

Zdánlivě provokativní nadpis mého příspěvku jsem zvolil záměrně. Jeho cílem však není nikoho urazit, nýbrž přiblížit odborné veřejnosti vybranou problematiku zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v účinném znění („silniční zákon“ či „ZPK“) se zaměřením na povinnosti vztahující se k užívání a zajišťování schůdnosti pozemních komunikací.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři