Mezinárodní a evropské právo

Unikátní pohled renomovaných odborníků na problematiku evropského práva a také oblast práva mezinárodního. Články kladou důraz na souvislosti mezinárodního práva a českého právního řádu.

To nejzajímavější z výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOÚ) a nové pokyny Evropského sboru
Spory o doménová jména v rozhodčím řízení

To nejzajímavější z výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOÚ) a nové pokyny Evropského sboru

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ, Úřad) vydal výroční zprávu o své činnosti za rok 2021. Ta představuje nejdůležitější výsledky dozorové činnosti ÚOOÚ v oblasti zpracování osobních údajů, které jsou prezentovány na příkladech vybraných kontrol. Níže shrnujeme některé z nich.

Kolektiv autorů
Digitální služby

Digitální služby

Ačkoliv si v České republice velmi často stěžujeme na bruselskou přeregulovanost a množství právních předpisů, tak, zejména pokud jde o digitální služby, já osobně iniciativu Evropy v tomhle velmi oceňuji.

Rozhovor: Jan M. Passer – O Soudním dvoru i obecnějších otázkách soudního rozhodování
Jan M. Passer

Rozhovor: Jan M. Passer – O Soudním dvoru i obecnějších otázkách soudního rozhodování

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., je od 6. října 2020 soudcem Soudního dvora. V Lucemburku však působí již od roku 2016. Má mezi rozhodnutími SDEU nějakého svého osobního favorita? Kde vidí hranici mezi právní a politickou otázkou? Co pokládá za největší výzvu pro současné právo EU?

Legislativní novinky na poli železniční a mezinárodní dopravy
Řidič, doprava

Legislativní novinky na poli železniční a mezinárodní dopravy

Po létech vyjednávání si letos mnozí čeští dopravci oddychli. Na začátku února totiž vstoupila v platnost směrnice, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a která navazuje na rozsáhlou diskusi týkající se plošného uplatňování stejné výše mzdy na řidiče kamionů v mezinárodní silniční dopravě.

Kolektiv autorů
Pravidla pro ukrajinské uprchlíky v zemích EU

Pravidla pro ukrajinské uprchlíky v zemích EU

V důsledku ruské útočné války proti Ukrajině Evropská unie aktivovala vůbec poprvé od roku 2001 směrnici Rady EU č. 2001/55/ES o „minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních na podporu rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími“.

Whistleblowing – přímý účinek
Whistleblowing, ochrana oznamovatelů

Whistleblowing – přímý účinek

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) přináší řadě subjektů povinnost zajistit dostatečnou ochranu oznamovatelům, kteří informují o neetické nebo protiprávní činnosti, o jejíž existenci se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo obdobné činnosti.

Kolektiv autorů
Lex Ukrajina
Ukrajina, válka, zákony

Lex Ukrajina

„Lex Ukrajina“ stanoví podmínky pro udělení dočasné ochrany cizincům (zejména občanům Ukrajiny), potvrzuje právo těchto osob na volný vstup na český trh práce a zajisťuje určitá práva v oblasti sociálního zabezpečení, školství a zdravotních služeb.

Kolektiv autorů