Právo ve veřejné správě: Veřejné zakázky, nové pravomoci NKÚ a další zajímavá témata

Již počtvrté se sejdou zástupci z řad státní správy a samosprávy na odborné konferenci Právo ve veřejné správě, letos však poprvé v Praze. Ani tentokrát nebude chybět zajímavý program nabitý aktuálními tématy, s účastníky budou diskutovat nejen odborníci ze státní správy, ale také advokáti a akademici.

advokátka ve FAIRSQUARE | LAW FIRM, členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

Pořadatelé konference pro účastníky sestavili bohatý a různorodý program, kterým je provede, stejně jako v loňském roce, Michal Vávra. Ten bude bedlivě střežit řečníkům přidělený čas a vyzývat účastníky konference ke kladení diskuzních otázek.

Všem potenciálním zájemcům Vávra účast vřele doporučuje: „Myslím, že organizátoři velmi důkladně a profesionálně vybrali zajímavá a úředníky v praxi diskutovaná a „trápící“ témata. Podle mne mají zástupci státní správy a samosprávy výbornou možnost získat za 1 a půl dne konference koncentrovaně více informací, než účastí na jednotlivých školeních. Navíc mohou s přednášejícími zavést diskuzi a palčivé otázky konzultovat méně formálně i v kuloárech, např. u skleničky dobrého vína.“

A která z důkladně vybraných témat na účastníky čekají?

Diskuzi jistě vyvolá téma Ladislava Smejkala, jenž rozebere právní otázky související s nezákonným skončením služebního poměru, a Tomáš Horáček poradí, jak správně uzavírat smlouvy. Advokát Jakub Kříž bude hovořit o aktuálním stavu naturálních restitucí církevního majetku a výhledu do budoucnosti.

Stejně jako loni, i letos vystoupí na konferenci Dana Prudíková. Zatímco loňská přednáška byla pomyslnou procházkou prvním rokem aplikace nového civilního práva, letos se Prudíková zaměří na aktuální otázky školské legislativy.

Svůj prostor dostane i trestní právo. Advokát Petr Toman se nejprve zaměří na trestněprávní aspekty odpovědnosti zastupitelů, následně odpoví na aktuální otázky týkající se trestní odpovědnosti právnických osob Lukáš Bohuslav. Pět otázek mu již v předstihu položila naše redakce. Bohuslav v odpovědích například uvedl, že „lze konstatovat, že orgány činné v trestním řízení se naučily zákon o trestní odpovědnosti právnických osob používat.“ Upozornil však na „některé problémy aplikační praxe. Mezi nimi lze jmenovat problematickou koncepci přičitatelnosti, povinnost státního zástupce stíhat právnickou osobu i ve chvíli, kdy je v klinické smrti (právnická osoba, nikoliv státní zástupce) a konečně též vymezení trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit.“ Uvidíme, zda se těmito problémy bude Bohuslav zabývat ve svém příspěvku.

Předmětem konferenčního příspěvku a následných diskuzí budou také nové pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Rozeberou je Zdeněk Mandík ze Svazu měst a obcí České republiky a Stanislav Polčák ze Sdružení místních samospráv.

V posledních týdnech je vysoce diskutována i připravovaná legislativa v oblasti veřejných zakázek. Na toto téma vystoupí hned dva řečníci - Vlastimil Fidler účastníky seznámí s aktuálním děním kolem veřejných zakázek, zatímco Michal Chmelo zaměří svoji pozornost na elektronizaci v procesu jejich zadávání.

U elektronizace zůstane i Jakub Harašta. Tématem přednášky bude „Elektronické zpřístupňování práva“. Co si pod tím vlastně představit? A proč v této oblasti náš stát selhává? O tom se dočtete v rozhovoru, který vyšel na našem právním portále 5. října.

Vladimír Smejkal nám řekne, jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci ze zákona o kybernetické bezpečnosti a pozornost zaměříme i na obecní normotvorbu. S aktuálními problémy a poznatky Ministerstva vnitra vystoupí Miroslav Veselý.

"Každý ročník konference představuje pestrou nabídku aktuálních odborných témat, která jsou pečlivě a cíleně vybírána pro zástupce veřejné správy, přičemž přednášejícími jsou vždy špičkoví odborníci dané problematiky, a v řadě případů také samotní autoři dané právní úpravy, příp. tvůrci komentářů či předkladatelé původního legislativního vyjádření. Snahou tak je vždy poskytnou účastníkům vydatnou informační podporu pro následnou rozhodovací činnost v rámci jejich obvyklé pracovní náplně v podobě vzorů, příkladů, ukázek textů apod.," říká členka organizačního výboru konference Právo ve veřejné správě JUDr. Ing. Petra Gříbková.

Jak je z uvedeného patrné, účastníci budou mít příležitost obohatit se hned v několika směrech. Veškeré podrobnosti o konferenci naleznete na internetových stránkách http://www.pvvs.cz/.

Příležitost pro mladé kreativce

„Jasné a srozumitelné písemné vyjadřování budoucího absolventa právnické fakulty, správné a důsledné používání odborných termínů atd. považuji za jednu ze základních dovedností potřebných pro praxi,“ říká Michal Vávra, který se krom moderování konference chopil i funkce porotce soutěže Ukaž svou kreativitu. I z tohoto důvodu se CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí našeho právního portálu, rozhodl vyhlásit další kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek s právní tematikou.

Na tři nejúspěšnější autory čekají hodnotné ceny – mimo jiné i řádné vstupné na konferenci Právo ve veřejné správě 2015, během níž budou vítězové soutěže slavnostně vyhlášeni. Nejlepší soutěžní příspěvky zveřejníme během podzimu na našem webu. Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články