Program Antivirus – opatření k zamezení propouštění

Vláda v rámci ochrany existence pracovních míst schválila návrh programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Antivirus“ a jeho následné rozšíření. Program by měl poskytnout zaměstnavatelům okamžitou pomoc s cílem zabránit masivnímu propouštění zaměstnanců.

advokát, Advokáti Písek

První návrh byl přijat jako Usnesení vlády České republiky ze dne 19. 3. 2020 č. 257 o Cíleném programu podpory zaměstnanosti. Další schválení návrhu na rozšíření programu Antivirus oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí tiskovou zprávou ze dne 23. 3. 2020.

Program je v současné době schválen na období března 2020.

Schválená opatření v rámci programu Antivirus obsahují následující režimy.

Režim A

Režim A se týká případů, kdy byla zaměstnancům nařízena rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nebo lékaře karanténa (např. proto, že se vrátili z rizikových oblastí či z důvodu, že byli v kontaktu s nakaženými osobami).

V souladu s § 192 zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa, vyplácet náhradu mzdy za podmínky, že ke dni vzniku karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské. Náhrada mzdy se vyplácí prvních 14 dnů nařízené karantény ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku.

Podle tohoto opatření bude mít zaměstnavatel z programu Antivirus nárok na příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B

V případě, že zaměstnavatel nemá možnost přidělovat zaměstnancům práci z důvodu mimořádných krizových opatření vlády, tj. z důvodu nařízeného uzavření provozu, je dána překážka na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Jedná se o krizová opatření přijatá na základě usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020.

Zaměstnanci vznikl v těchto případech nárok na náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.

Zaměstnavateli bude z programu Antivirus poskytnut příspěvek ve výši 80% vyplacené náhrady mzdy.

Režim C

Režim C se vztahuje na případy, kdy zaměstnavateli brání v přidělování práce zaměstnancům situace, kdy významné části zaměstnanců (alespoň 30%) byla nařízena karanténa, či tito zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu péče o dítě (z důvodu uzavření předškolních a školních zařízení).

Zaměstnavatel v takovém případě ostatním zaměstnancům (kteří jsou připraveni pracovat) poskytuje náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.

Zaměstnavateli vznikne z programu Antivirus v rámci tohoto režimu nárok na příspěvek ve výši 80% vyplacené náhrady mzdy.

Režim D

Toto kompenzační opatření se týká případů, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci z důvodu omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele. Omezení dostupnosti vstupů musí být zapříčiněno v důsledku karanténních opatření.

V souladu se zákoníkem práce jde o prostoj, při kterém je zaměstnavatel povinen vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.

Z programu Antivirus by mělo být zaměstnavateli kompenzováno 50% vyplacené náhrady mzdy.

Režim E

Režim E upravuje situaci, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v důsledku omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele, opět v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele.

V takovém případě může zaměstnavatel nastavit režim částečné nezaměstnanosti, a to buď po dohodě s odborovou organizací, nebo vnitřním předpisem, pokud u něj odborová organizace nepůsobí. Zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60% průměrného výdělku.

Z programu Antivirus bude zaměstnavatel oprávněn čerpat příspěvek ve výši 50% vyplacené náhrady mzdy.


Příspěvky z programu Antivirus budou vyplácet Úřady práce na základě žádostí zaměstnavatelů. Během tohoto týdne by měly být vydány metodiky pro vyplácení těchto příspěvků, které budou blíže specifikovat podmínky vznik nároku na jejich výplatu. Stejně tak by měly být zveřejněny vzorové žádosti pro zaměstnavatele.

Zatím např. není ani zřejmé, zda vyplacená náhrada mzdy zahrnuje také uhrazené pojistné (na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění) nebo bude výše příspěvků počítána z čisté částky vyplacené zaměstnancům. S největší pravděpodobností však půjde o druhou variantu. Zároveň bude s největší pravděpodobností zastropována maximální výše těchto příspěvků na 1 zaměstnance.


Hodnocení článku
51%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu