Vliv konsolidačního balíčku na pracovněprávní vztahy

Vedle zásadní novely zákoníku práce, ve své většině účinné již od 1. října 2023, která významným způsobem změnila právní úpravu mnoha oblastí pracovního práva, je dalším podzimním rozcestníkem na poli pracovního práva tzv. konsolidační balíček veřejných financí.

managing partner, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
právní asistentka, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
advokátní koncipientka, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
Foto: Fotolia

Novele zákoníku práce jsme se věnovali v naší dvoudílné sérii stručného přehledu, jež můžete nalézt na odkazech zde a zde.

Ke konsolidačnímu balíčku

Konsolidační balíček je komplexní soubor novel desítek zákonů, jenž nabyde účinnosti již 1. ledna 2024, přijatý s cílem snížit deficit státního rozpočtu, efektivně konsolidovat veřejné finance a v dlouhodobém časovém horizontu nastavit úsporná opatření zejména v oblasti daní. Celá řada z těchto opatření bude mít přímý dopad i do pracovního práva. 

Jaké konkrétní změny v oblasti pracovněprávních vztahů konsolidační balíček přinesl a jak se na ně včas a efektivně připravit, se můžete dočíst v následujícím článku. 

(Další) zpřísnění podmínek DPP

Jednou z nejdiskutovanějších změn v oblasti pracovněprávních vztahů je zpřísnění podmínek pro osvobození od odvodů pojistného zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce (DPP). Vedle změn, které přinesla novela zákoníku práce, je to tedy další změna svazující využití DPP v praxi. 

Doposud byl příjem na DPP osvobozen od placení odvodů pojistného, pokud odměna nepřekročila za daný kalendářní měsíc částku 10.000,- Kč. Tento limit platil pro každého jednoho zaměstnavatele samostatně. DPP do konce tohoto roku může mít jedna osoba například i u 5 zaměstnavatelů, a pokud vždy splní u jednoho konkrétního zaměstnavatele limit do 10.000,- Kč měsíčně a do 300 hodin práce ročně, povinnost odvádět povinné pojistné a odvody nevzniká. Tato pravidla se ovšem od 1. ledna 2024 změní. 

Konsolidační balíček zavádí dva nové limity pro povinné odvody pro zaměstnance pracující na DPP, a to na: 

  1. 25 % průměrné mzdy pro příjmy ze všech DPP u jednoho zaměstnavatele, a
  2. 40 % průměrné mzdy pro příjmy ze všech DPP u více zaměstnavatelů

Pokud zaměstnanec jeden z limitů překročí, zaměstnavateli vznikne povinnost odvést za zaměstnance odvody na sociální a zdravotní pojištění u všech zaměstnavatelů. Ze mzdy se mu tak strhne 6,5 % pojistného za zaměstnance, a k tomu zaměstnavatel odvede i své pojistné ve výši 24,8 %. 

V této souvislosti má od 1. července 2024 vzniknout centrální registr všech DPP a příjmů z nich u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Zaměstnavatelé tak budou muset odesílat formulář o nástupu takového zaměstnance k ČSSZ a budou mít také povinnost podávat ČSSZ přehledy o výši příjmů z DPP na měsíční bázi

Důležitou povinností bude i informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci, kdy zaměstnavatelé budou muset zároveň zaměstnance při nástupu do práce informovat o jeho povinnosti oznámit všechny jím uzavřené DPP i u jiných zaměstnavatelů danému zaměstnavateli. Pokud tak zaměstnanec neučiní a dojde z toho důvodu ke špatnému provedení odvodů, můžeme mu být uložena ze strany ČSSZ pokuta za přestupek.

Nemocenské pojištění zaměstnance

Nemocenské pojištění bude nově součástí pojistného na sociální zabezpečení, díky čemuž budou zaměstnavatelé za zaměstnance odvádět pojistné na sociální zabezpečení ve výši 7,1 % z hrubé mzdy, z čehož 0,6 % bude tvořit nemocenské pojištění za zaměstnance (doposud za zaměstnance platil nemocenské pojištění jen zaměstnavatel jako součást platby za sociální pojištění, a to ve výši 2,1 % hrubé mzdy).  

Nemocenské pojištění bude od 1. ledna 2024 povinné pro zaměstnance s minimální výší příjmů 4.000,- Kč, u DPP s příjmy přes 10.991,- Kč (25 % průměrné mzdy za rok 2024 z výše 43.967,- Kč).

Zaměstnanecké benefity

Po intenzivních diskusích mezi vládou a odboráři nad některými nepeněžními zaměstnaneckými benefity (využívanými obvykle v rámci systému kafeterie či benefitních karet), mezi něž patří například zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou apod., se nakonec upustilo od úplného a plošného zrušení jejich daňového osvobození

Jako kompromis byla daňová uznatelnost zastropována do výše jedné poloviny průměrné mzdy za dané zdaňovací období jako souhrnný limit. Pro rok 2024 se bude jednat o částku 21.983,- Kč. Změna se nebude ovšem vztahovat na penzijní pojištění, u kterého zvýhodnění zůstává stejné.

Příspěvky, které hranici překročí, budou posuzovány jako součást mzdy, a budou tedy podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění, jakož i dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou stejně jako doposud daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale nad nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.

Stravenky a stravovací paušál

Změna se nebude rovněž vztahovat příspěvky zaměstnavatele na stravování, kde dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození takového příspěvku, tj. bez ohledu na jeho formu. 

Daňový režim stravenek a závodního stravování na pracovišti bude sjednocen s režimem pro stravenkový paušál, tj. pro účely osvobozeného příjmu na straně zaměstnance bude nutné sledovat limit 107,10 Kč za jednu směnu (doposud si mohli zaměstnavatelé odečíst z daňového základu maximálně 55 % ceny stravenky, nově si budou moci odečíst maximálně právě tuto částku).

Aspektem, který bude pro správné zdanění benefitů v souvislosti s konsolidačním balíčkem klíčové sledovat, je okamžik vzniku daného benefitu, tedy zda vzniká poskytnutím právního nároku, např. přidělení bodů na benefitní kartu, nebo jeho skutečným využitím.

Nepeněžní dary od zaměstnavatele

Konsolidační balíček dále zcela ruší osvobození od daně u nepeněžních darů od zaměstnavatele do výše 2.000,- Kč za rok (např. poskytnutý při příležitosti pracovního jubilea) a u sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů

Příkladem lze uvést situaci, kdy zaměstnanec u příležitosti pětiletého výročí v práci dostane od zaměstnavatele dárkovou poukázku do obchodu s oblečením. 

Nově bude hodnota takové poukázky podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti a pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a to bez ohledu na její hodnotu.

Závěr

Klíčové změny, které konsolidační balíček s účinností od ledna 2024 zavádí, je zpřísnění podmínek pro osvobození od odvodů pojistného u DPP a zavedení dvou limitních hranic, začlenění nemocenského pojištění do pojistného na sociální zabezpečení a zastropování osvobození od daně nepeněžních zaměstnaneckých benefitů.

Efektivní adaptace na uvedené změny je klíčová pro zachování právní, ale také finanční stability zaměstnanců i zaměstnavatelů, a proto doporučujeme veškeré úpravy interních postupů – nároků zaměstnanců ze smluv, pracovněprávních dokumentů nebo HR firemních procesů, konzultovat s právními a daňovými poradci.

V případě, že byste měli ke konsolidačnímu balíčku a jeho dopady do pracovního práva jakékoli dotazy, či potřebovali pomoci s aktualizací Vaší stávající pracovněprávní a navazující dokumentace, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.  

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články