etika

ČlánkyOstatnídoc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.30.10.2020

Koho chléb jíš, toho píseň zpívej: Konflikt vznikající při propojení právní praxe s právní teorií

Cílem tohoto textu je upozornit na konflikty mezi etickými standardy právní praxe a etickými standardy akademické činnosti, k nimž dochází (či může docházet) v případech, kdy je právní praxe propojována s právní teorií v téže osobě – osobě praktikujícího právního teoretika. Článek popisuje typické příklady těchto konfliktů, zkoumá ekonomické důvody, z nichž k nim dochází, a mapuje četnost případů a organizační formy, v nichž k propojení právní teorie s právní praxí v České republice dochází.
ČlánkyOstatníRebeka Rozumková06.03.2019

Rozhovor: Soudce musí vystupovat tak, aby nebudil pochybnosti o své profesionalitě a zejména o své nestrannosti - tak, aby nedělal ostudu soudcovskému stavu

V souvislosti se jmenováním do funkce skládá každý soudce soudcovský slib. Jaké etické a morální zásady z něho vyplývají? Která vlastnost je soudci při jeho profesi nejcennější? Je obtížné se jako soudce vyrovnat s určitým omezením svobody projevu?
ČlánkyOstatníÚstavní právoKarolina Drachovská17.12.2018

Rozhovor - JUDr. Jiří Nykodým: Mě nezajímá, kým člověk je, ale zajímám se o to, s jakou kauzou přišel a zda je tato z pohledu práva řešitelná

Profesní etika je jakýsi soubor pravidel, která dopadají na konkrétní profese. S vymezením etických pravidel se pak setkáváme zejména v profesích, jejichž představitelé přichází do kontaktu s lidmi (lékaři, psychologové, právníci), neboť ti musí řešit velmi citlivé problémy, lidé si k nim přichází pro radu, když sami věci nerozumí.
ČlánkyTrestní právoMgr. Adam Benkovič26.04.2016

Nemorální etika? Advokátní mlčenlivost u mylných odsouzení a srovnání úpravy v USA a ČR

Je správné pomoci člověku, který je odsouzen na doživotí za zločiny, které nespáchal? Měl by advokát respektovat pravidla profesní etiky a být mlčenlivý o informacích, které získal v rámci obhajoby klienta? Když se tato dvě zadání střetnou, vyvstávají některá z nejnáročnějších etických a morálních dilemat advokáta. Tělo článku sestává ze čtyř částí, z nichž první uvádí modelový příklad a rozbor jednotlivých hledisek a argumentů, druhá příklady známých zahraničních kauz a zbývající dvě srovnávají relevantní právní úpravu mlčenlivosti v prostředí USA a ČR.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři