právní prostor 2014

ČlánkyOstatníMgr. Marie Kotrlá21.09.2014

Představení legislativních záměrů ministerstva pro místní rozvoj

Tento článek je v jistém ohledu odlišný, protože se netýká platného práva, ale práva de lege ferenda, tzn. toho, co bychom zamýšleli, jaké jsou naše představy o právu, co bychom rádi ukotvili nově. Jen stručně: výhled Plánu legislativních prací je připravován na více let, v současné době až do roku 2017, proto jsem připravila jen přehled letošního a příští roku, to jsou ty nejbližší a z naší strany nejvíce uchopené záležitosti.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceJUDr. Lenka Deverová14.09.2014

Změny, které přinesl občanský zákoník pro občanská sdružení

Nový občanský zákoník do života občanských sdružení, dnes spolků, zasáhl velmi podstatnou měrou. Zrušil jejich velmi kusou úpravu, tedy zákon č. 83/1990 Sb., který v podstatě neupravoval fungování občanských sdružení, jednalo se spíše o předpis procedurální, upravující jejich registraci. Nové spolkové právo je dnes upraveno (1) v občanském zákoníku, který obsahuje hmotněprávní úpravu v rámci obecných ustanovení vztahujících se ke korporacím a obecné úpravy fungování orgánů právnických osob, a (2) v zákoně o veřejných rejstřících.
ČlánkyProcesní právoJUDr. Renáta Šínová03.09.2014

Srovnání změn v civilním procesu v ČR a SR

V rámci svého příspěvku se budu věnovat rekodifikaci na Slovensku a musím hned na začátek říci, že nesouhlasím úplně s tvrzením, že na tom nejsou tak jako my. Je sice pravda, že nemají nový občanský zákoník, ale mají paragrafované znění nového občanského súdneho poriadku. Jsou na tom vlastně přesně opačně, než my. Přiznám se, že se těším, až se dostanu k pojednání o tom, kolik právních předpisů v oblasti civilního procesu se na Slovensku chystá.
ČlánkyPracovní právoDoc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.28.08.2014

Novinky v pracovním právu

Rád bych přispěl k tématu (ne)známého práva příspěvkem o působení občanského zákoníku (dále jen OZ) v pracovním právu. Téma je to velmi velké, čím dál tím větší. Kdybychom tu byli o nějakých 8 až 60 let dříve, tak bychom si tu o vztahu OZ k zákoníku práce (dále jen ZP) nepovídali. ZP byl samostatný, na OZ nezávislý, což byla zvláštní konstrukce. Vlastně ani nešlo zcela o soukromé právo, říkalo se, že to bylo něco jako právo sociální, něco mezi – trochu veřejné a trochu soukromé.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři