Mají emotikony právní význam? Co na to říká judikatura? Epizoda třetí

Emotikony se staly nedílnou součástí naší komunikace.

advokát ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.; spolupracující redaktor
paralegal ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.

Zatímco dříve jsme se dorozumívali jedině slovy, dnes často používáme barevné obličeje, gesta a symboly. Mnoho lidí zakončuje své zprávy jedním či více emojis a někteří díky emojis dokonce dokáží napsat celé zprávy bez jediného písmene. Otázkou však je, jak se s tímto relativně novým fenoménem vypořádat v právním světě. Mohou emotikony sloužit jako prostředek pro právní jednání a mohou být použity jako důkaz v civilním procesu?

Konkrétní příklad pro upoutání pozornosti

Izraelský manželský pár se dostal do právního sporu s pronajímatelem domu kvůli použití emotikonů v textové zprávě.[1] Obě strany sporu několik týdnů komunikovali o ne/uzavření nájemní smlouvy. Po výměně několika prvotních zpráv následovalo toto klíčové vyjádření manželského páru:

To lze přeložit jako: „Dobrý den 😊 Máme zájem o dům 💃🏻👯‍️.... Jen je třeba probrat podrobnosti... Kdy se Vám to hodí?“

Pronajímatel si na základě této zprávy myslel, že uzavření smlouvy je hotová věc. Stáhl tedy inzerát a neustále posílal druhé straně zprávy s dotazem, kdy bude podepsána nájemní smlouva. Manželé se po několika dnech ozvali s překvapivou zprávou, že si pronajali jinou nemovitost.

Pronajímateli se to nelíbilo, a tak se rozhodl, že pár zažaluje. Tvrdil, že přišel o nájemné, neboť v důvěře ve vyjádření manželů nechal odstranit inzerát. Tím se nakonec prodloužilo hledání nájemců. Ušlé nájemné vyčíslil na bezmála 50.000,- Kč.

Soudce dal zapravdu pronajímateli. Sice dospěl k závěru, že nájemní smlouva uzavřena nebyla, ale přesto došlo k tomu, že manželé svou zprávou vzbudili v pronajímateli důvodné očekávání, že smlouva uzavřena bude. Když pak později přestali komunikovat, jednali nepoctivě, a proto odpovídají na základě pravidel o předsmluvní odpovědnosti.[2] Zpráva plná emotikonů se smajlíky, tancem a šampaňským totiž podle soudu signalizovala velký optimismus nájemců[3] a vzbudila v pronajímateli oprávněnou důvěru, která byla později zklamána.

Emotikony jako „forma“ právního jednání

I když smlouvy připravené advokáty či notáři většinou emotikony neobsahují, nemusí smlouva pokaždé vypadat jako propracovaný papírový dokument. Právně závazná smlouva totiž může mít i podobu výměny elektronických zpráv (např. zpráv na Whatsappu či na Messengeru).

I emotikony přitom podléhají výkladu. To znamená, že např. soudy musí zjišťovat, jestli je daný emotikon právním jednáním nebo aspoň jeho součástí a jaký je jeho význam. Tento výklad by měl zohledňovat různé faktory, jako je kontext, zvyklosti stran a obecný význam emotikonů. Je třeba brát v úvahu i to, že význam emotikonů může být různý v závislosti na kontextu a kulturním prostředí.

Další příklad můžeme najít v rozhodnutí Court of King’s Bench v kanadské provincii Saskatchewan v případu South West Terminal Ltd v Achter Land and Cattle Ltd SKKB 116. Soud zde řešil otázku, jestli může zdvižený palec („like“) představovat souhlas s návrhem na uzavření smlouvy. Soud dospěl k (nepřekvapivému) závěru, že ano.[4]

Emotikony jako důkaz v civilním soudním řízení

Emotikony samozřejmě mohou sloužit také jako důkazní prostředek v (civilním) soudním řízení, protože mohou přispět k objasnění skutkového stavu věci. Emotikony totiž mohou plnit podobné funkce jako např. intonace, gesta, mimika a další prvky řeči těla v „reálné“ konverzaci.

Závěr

Emotikony už téměř tradičně doprovází komunikaci tím, že nahrazují slova, objasňují a posilují sdělení, vyjadřují ironii nebo emocionálně doplňují a zdůrazňují sdělení. Lze tedy říci, že jsou emotikony součástí moderní komunikace a mohou hrát roli i v právním světě. Je důležité, aby soudy a další orgány aplikace práva braly emotikony vážně a byly připraveny je řádně vykládat. Stejně jako může kývnutí hlavy signalizovat souhlas s nabídkou, lze i 👍 zaslaný přes Whatsapp interpretovat jako prohlášení o souhlasu.

To také znamená, že každý, kdo používá emoji v obchodní komunikaci, tedy musí počítat s tím, že emojis mohou mít i právní důsledky. V tomto článku jsme si ukázali, že se použití nesprávných emotikonů může i docela prodražit.


[1] Viz např. E. VILAS-BOAS This Couple Lost Thousands in a Lawsuit Over a Stupid Emoji. [online]. [cit. 5.10.2023]. Dostupné z: https://www.thrillist.com/news/nation/emoji-lawsuit-ends-with-couple-owing-landlord-2200

[2] Podobná pravidla o předsmluvní odpovědnosti mimochodem zná i český občanský zákoník. U nás bychom však náhradu škody takto vyčíslit nemohli (viz např. rozsudek NS ze dne 31.10.2023, sp. zn. 23 Cdo 3191/2022, podle něhož „ušlý zisk z neuzavřené smlouvy (z jejího nesplnění) není v příčinné souvislosti s ukončením jednání strany o uzavření této smlouvy bez spravedlivého důvodu ve smyslu § 1729 odst. 1 o. z. Ustanovení § 1729 odst. 2 o. z. stanoví omezení výše náhrady takto vzniklé újmy, nikoli zvláštní důvod vzniku práva na její náhradu."

[3] Slovy rozhodnutí: „Textová zpráva [s emoji] zaslaná žalovaným č. 2 dne 5. června 2016 byla doprovázena poměrně velkým množstvím symbolů, jak bylo uvedeno. Patřil mezi ně smajlík, láhev šampaňského, tančící postavičky a další. Tyto emotikony vyjadřují velký optimismus.“

[4] Srov. PELIKÁN, R. Digitální právní jednání. Právní rozhledy, 2023, č. 15-16, s. 515 a násl.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články