smlouva

Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: Druhá část – Praxe
Správa vlastního majetku a podnikání

Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: Druhá část – Praxe

Na základě rozboru právní úpravy, judikatury a komentářů bylo v předchozím teoretickém článku vyvozeno, že na kauci se pohlíží (nebo minimálně lze pohlížet) jako na dluh pronajímatele vůči nájemci, a to včetně souvisejícího úroku. V druhém (tj. praktickém) článku, nechť je teorie uvedena do praxe.

Kolektiv autorů
Platí nová pravidla pro poskytování digitálního obsahu a zboží. Na co je potřeba si dávat pozor?

Platí nová pravidla pro poskytování digitálního obsahu a zboží. Na co je potřeba si dávat pozor?

Ač se zpožděním, přeci. Začátkem tohoto roku nabyla účinnosti velká novela občanského zákoníku, která mimo jiné zavádí i nový smluvní typ – smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Doposud se smluvní strany řídily obecnou úpravou o spotřebitelích, kde byl digitální obsah upraven jen velmi povrchně. Novela implementuje směrnici (EU) 2019/770 a směrnici (EU) 2019/771, v níž jsou detailně popsány hlavní důvody pro zavedení nových pravidel, zejména pak digitalizace trhu, potřeba zvýšení ochrany spotřebitele a jednotná pravidla pro celý evropský trh.

Smlouva o poskytování digitálního obsahu
Datové schránky občanů

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

S příchodem Tří králů nastala dne 6. ledna 2023 účinnost velmi očekáváné a do této doby nejrozsáhlejší novely občanského práva, které se právě ve spojení s okamžikem její účinnosti přezdívá tříkrálová novela a/nebo v souvislosti s částí jejího obsahu také tlačítková novela. Publikována byla ve Sbírce zákonů pod č. 374/2022 Sb. (dále jen „Novela“).

Kolektiv autorů