smlouva

Okamžik splnění povinnosti uhradit kupní cenu a úschova částky odpovídající kupní ceně
Banka

Okamžik splnění povinnosti uhradit kupní cenu a úschova částky odpovídající kupní ceně

V souvislosti s aktuální kauzou týkající se společnosti Sberbank CZ, a.s., konkrétně pak v souvislosti s odnětím bankovní licence a nemožností dosáhnout výplaty prostředků složených na účtech Sberbank CZ, a.s., jež se týká též úschovních účtů, vznikly a vznikají mnohé spory mezi kupujícími a prodávajícími, kteří si v kupní smlouvě sjednali, že částka odpovídající kupní ceně bude kupujícím složena do úschovy (typicky advokáta či notáře), přičemž však následně došlo k tomu, že bylo znemožněno s prostředky složenými na úschovním účtu u Sberbank CZ, a.s. disponovat.

Možnosti předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou podle obecných ustanovení občanského zákoníku

Možnosti předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou podle obecných ustanovení občanského zákoníku

V rámci naší advokátní praxe se nezřídka setkáváme s případy, kdy klienti chtějí předčasně ukončit smlouvu na dobu určitou. Jaké jsou zákonné možnosti ukončení smlouvy a na co je třeba si dát pozor při uzavírání tohoto druhu smluv?