smlouva

Má autoservis nárok na zaplacení nevyžádané opravy vozu?

Má autoservis nárok na zaplacení nevyžádané opravy vozu?

V tomto příspěvku se budeme zabývat situací, kdy autoservis způsobí na jím opravovaném vozu škodu a vlastník vozu požaduje namísto opravy vozu náhradu způsobené škody v penězích, přičemž autoservis navzdory žádosti vlastníka vůz přesto opraví. Zejména v případě, kdy takovým autoservisem bude neautorizovaný smluvní servis určený pojišťovnou k opravě vozu po dopravní nehodě, může vzniknout otázka, zda vlastník vozu je povinen navzdory své žádosti o peněžní náhradu škody přijmout nevyžádaně opravený vůz, resp. zda má autoservis nárok požadovat po vlastníku vozu náhradu za provedenou (nevyžádanou) opravu.

Nařízení o digitálních službách 3. Díl: Co musí změnit provozovatelé online tržiště?
Datové schránky občanů

Nařízení o digitálních službách 3. Díl: Co musí změnit provozovatelé online tržiště?

Provozujete online tržiště? Od 17. února 2024 se na vás vztahuje nové nařízení o digitálních službách. Ve třetím díle našeho seriálu se zaměříme na ty z vás, kdo umožňujete uzavírat spotřebitelům s obchodníky smlouvy na dálku, máte alespoň padesát zaměstnanců a obrat či bilanční sumu roční rozvahy přesahující deset milionů eur.

Mediační doložka a její využití v praxi

Mediační doložka a její využití v praxi

Okamžik, kdy se sporné strany dohodnou na využití mediace nemusí být nutně ten, kdy už ve sporu jsou. Ze své praxe vím, že tato situace je naopak často překážkou pro volbu mediace a strany nejenže se nejsou schopny dohodnout, zda mediaci vůbec využijí, ale pokud už chtějí tuto mimosoudní cestu využít, nejsou pak schopny se dohodnout na osobě mediátora.