smlouva

Koexistenční smlouvy: Ano či ne?
Účast obhájce při šetření znalce v trestním řízení

Koexistenční smlouvy: Ano či ne?

Koexistenční smlouvy jsou jednou z možností dvou vlastníků podobných či shodných ochranných známek, jak postupovat v situaci, kdy se chtějí dohodnout, jak společně (ko)existovat nejen na trhu, ale také v rejstříku ochranných známek. Můžete si být však opravdu jisti, že Vám koexistenční smlouva dává záruku, že Vaše známková práva nebudou druhou smluvní stranou napadena? Odpověď naleznete v tomto článku.

Kolektiv autorů
Novela zákoníku práce: Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zaměstnanec, práce, dokumenty

Novela zákoníku práce: Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Novela zákoníku práce, kterou jsme Vám představili ve dvoudílném stručném přehledu všech novelizovaných oblastí (jako je úprava práce na dálku, povinné informování zaměstnanců, nová práva pečujících zaměstnanců a další), přináší mnoho významných změn dotýkajících se fungování pracovněprávních vztahů.

Kolektiv autorů