lhůta

ČlánkyTrestní právoÚstavní právoMgr. Miriam Stecová24.09.2020

Lhůta k podání stížnosti proti usnesení v trestním řízení dle zákona a v praxi

Ústavní soud České republiky se ve svém nálezu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 2511/19, vyjádřil k počátku běhu lhůty pro podání instanční stížnosti v trestních věcech při rozhodování o osobní svobodě nebo meritu věci, kterou je třeba odvíjet až od doručení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí. Uvedený nález dopadá zejména na rozhodování o vazbě, podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, přeměně alternativních trestů v nepodmíněný trest odnětí svobody a rozhodnutí o výkonu původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody.
ČlánkySprávní právoMgr. Václav Petrmichl12.05.2020

K dopadům zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti správního soudnictví

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále též „zákon“) je jednou z bezprostředních a zčásti jednorázových legislativní reakcí na vládou vyhlášený nouzový stav a na něho navázanou řadu souvisejících opatření přijatých státními orgány, které v uplynulých týdnech zásadně ovlivňují celospolečenský život.
ČlánkySprávní právoMinisterstvo vnitra24.03.2020

Posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři