Obchodní právo

Aktuální články zaměřené na obchodní právo, majetkoprávní postavení podnikatelů a související legislativu. Přinášejí přehled o otázkách obchodního práva od renomovaných odborníků.

Rubopisování kmenového listu na základě plné moci
Definice cenného papíru

Rubopisování kmenového listu na základě plné moci

Tento článek přináší krátké zamyšlení nad otázkou rubopisace kmenového listu na základě plné moci vystavené společníkem společnosti s ručením omezeným. V praxi totiž může nastat situace, kdy společník společnosti udělí zmocněnci generální plnou moc k výkonu veškerých práv společníka a zmocněnec následně na základě této plné moci provede rupobisaci kmenového listu na třetí osobu.

Kolektiv autorů
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže navrhuje významné zpřísnění pokut za závažná porušení soutěžního práva
Správa vlastního majetku a podnikání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže navrhuje významné zpřísnění pokut za závažná porušení soutěžního práva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) v polovině října 2023 vyhlásil veřejnou konzultaci k návrhu revidované nové metodiky trestů za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže („Návrh nové metodiky trestů“).[1] Návrh mimo jiné indikuje potenciální zásadní zpřísnění pokut za některá porušení soutěžních předpisů.

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích
Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

V dnešním příspěvku se budu věnovat pouze dvěma typům smluv mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem, a sice smlouvám o dodávkách elektřiny nebo plynu a smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Příspěvek se současně bude věnovat spíše těm změnám, které se odehrály v posledních dvou letech. Většina se týká zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, ale ne všechny. Ukážeme si, jak to proběhlo.

Zápis přeměny do katastru nemovitostí ve vztahu k zákazu zcizení
Stavba, dům

Zápis přeměny do katastru nemovitostí ve vztahu k zákazu zcizení

Přeměnou obchodních společností[1] může dojít ke změně vlastnických práv k nemovitostem. Ty však mohou být zatíženy zástavním právem a souvisejícím zákazem zcizení a zatížení[2]. Je v takovém případě potřeba k zápisu přeměny do katastru nemovitostí předložit souhlas zástavního věřitele?